HELSENORGE

Lab-nytt

​LAB-INFO 1-2016

Endret formel for estimering av nyrefunksjon, eGFR

Fra 7. januar 2016 vil Laboratoriet innføre CKD-EPI formel for beregning av estimert glomerulær filtrasjonshastighet, eGFR. Samtidig økes øvre rapporteringsgrense til 120 ml/min/1,73m2.

Estimert GFR er et mål for nyrefunksjonen og blir beregnet ut fra en formel basert på s-kreatinin, kjønn, alder og rase. eGFR rapporteres på alle pasienter over 18 år når det bestilles s-kreatinin. Resultatene brukes til vurdering av kronisk nyresykdom, spesielt viktig for pasienter med diabetes mellitus, hypertensjon, kardiovaskulær sykdom eller familiehistorikk med nyresykdom.

Den tidligere brukte MDRD-formelen er basert på pasienter med kronisk nyresykdom og har gitt et for lavt estimat av eGFR i øvre del av måleområdet. Tallverdier >60 ml/min/1,73m2 har derfor ikke blitt rapportert.

CKD-EPI-formelen er basert på en populasjon med og uten kronisk nyresykdom og gir et mer nøyaktig estimat av GFR også ved normal eller lett nedsatt nyrefunksjon, og eGFR kan gis ut også med verdier mellom 60 og 120 ml/min/1,73m2.

Klassifisering av nyresykdom:

GFR kategori

Nyrefunksjon

eGFR (ml/min/1,73m2)

G1

Normal

> 90

G2

Lett redusert

60 - 89

G3a

Lett til moderat redusert

45 - 59

G3b

Moderat til betydelig redusert

30 - 44

G4

Betydelig redusert

15 - 29

G5

Terminal nyresvikt

< 15

Pasienter av afro-amerikansk opprinnelse har gjennomsnittlig høyere muskelmasse. GFR-svaret må derfor multipliseres med 1,16.

Estimert GFR hos barn

Ved beregning av GFR hos barn må barnets høyde være kjent.

Formel for beregning finnes på National Kidney Foundations nettsider

Bergen 6. januar 2016

Anne-Margrethe Holmefjord   

sjefbioingeniør/enhetsleder, tlf 55979281

Bjørn Bolann

Medisinsk faglig rådgiver

Kjersti Østrem

ass.sjefbioingeniør/fagansvarlig, tlf 55979282

LAB-INFO 2-2016

Forbedret folatmetode fra 14.10.2016

Laboratoriets analysemetode for folat er restandardisert. Dette gir en bedret diagnostikk i lave folatnivå. En vil se vesentlig lavere resultater spesielt i den nedre delen av måleområdet.

Vi anbefaler at man bruker 8 nmol/L som aksjonsgrense for folatmangel.

Metoden tas i bruk fra 14.10.2016. Laboratoriet erstatter referanseområde for folat med:

Aksjonsgrense for folatmangel:  < 8 nmol/L

Bergen 14. oktober 2016

Anne-Margrethe Holmefjord   

sjefbioingeniør/enhetsleder, tlf 55979281

Bjørn Bolann

Medisinsk faglig rådgiver

Kjersti Østrem

ass.sjefbioingeniør/fagansvarlig, tlf 55979282


Fant du det du lette etter?