Radiolog som beskriver en undersøkelse på en PC (foto).

Radiologiske tjenester

for inneliggende og polikliniske pasienter

Vi gjennomfører CT-, MR-, røntgen- og ultralydundersøkelser både på inneliggende og eksterne pasienter. Ønsker du å ta radiologiske undersøkelser hos oss kan du ta kontakt med legen din.

​​​Vente- og svartider

Her finner du oversikt over ventetider.​

Du kan selv bestemme hvor du skal gjennomføre en undersøkelse.​

​​​​​​Svartider

Svartidene vil kunne variere avhengig av hvor omfattende undersøkelse du har vært gjennom eller hvor høy produksjon avdelingen har. Normalt ligger svartiden på rundt 1-3 uker.​​​

​​Priser og gebyrer

​Her kan du lese mer om egenandeler på sykehus.​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Avbestiller du ikke timen din innen 24 timer før undersøkelsen eller uteblir fra avtalt time får du et begyr på 1053 kroner. ​​

 


Mobil røntgen​​

Mobil røntgen er en tjeneste som tilbyr vanlige røntgenundersøkelser til vanskelig flyttbare pasienter på alders- og sykehjem.

​​​​Tjenesten skal gi bedre mulighet for behandling på sykehjem og med det unngå dyre pasienttransporter og unødvendige sykehusinnleggelser. For svake eller demente pasienter kan selv enkle røntgenundersøkelser være en stor belastning på grunn av transport og miljøskifte.​

Dette er et samhandlingstiltak som gir bedre kvalitet på oppfølgingen av pasientene på sykehjemmene. Tilbudet omfatter kommunene Bergen, Osterøy, Radøy, Lindås og Meland​.

​Viktig informasjon om mobil røntgen.​

Hvordan rekvirere?​​

Rekvisisjonen kan sendes elektronisk, via faks eller post til radiologisk avdeling. ​

Rekvisisjoner til MR, CT og ultralyd blir vurdert av radiolog.

Når rekvisisjonen er vurdert blir den lagt til timetildeling og det blir sendt ut innkallingsbrev med informasjon til pasienten.

Rekvisisjoner til røntgenundersøkelser blir satt opp til time fortløpende per brev eller telefon.​

Elektronisk og papirrekvisisjon.​

Strålevern

Innen medisinsk røntgen har man et prinsipp om berettigelse.

Hva er berettigelse?

Det betyr at både henvisende lege og den undersøkende avdelingen skal gjøre en vurdering av nytten og risikoen ved undersøkelsen eller behandlingen. Et godt spørsmål å stille da, er om det er farligere å ta undersøkelsen eller å la være.

Hvem kan henvise?

Røntgenundersøkelser og behandlinger kan kun foretas etter henvisning fra helsepersonell med henvisningsrett.

Sammenlign røntgenstråling med naturlig stråling

Helserisikoen ved stråling i helsevesenet er generelt liten. Strålingen vi blir utsatt for i løpet av ett år i Norge ligger på omkring 3mSv. Dersom man sammenligner noen vanlige røntgenundersøkelser med hvor mye naturlig bakgrunnsstråling vi mottar hver dag, får vi følgende:

  • CT mage tilsvarer 4 år med naturlig stråling
  • CT lunger tilsvarer 3,5 år med naturlig stråling
  • Røntgen bekken tilsvarer 0,25 år med naturlig stråling
  • Røntgen lunger tilsvarer 1 måned med naturlig stråling

Hva er naturlig stråling?

Naturlig stråling gir den største gjennomsnittsdosen av stråling til befolkningen. Naturlig stråling er stråling fra radioaktive stoff i berggrunn, jordsmonn, stråling fra solen, verdensrommet med mer.

Graviditet og røntgenstråling

Dersom du som pasient er gravid når en røntgen- eller CT-undersøkelse skal gjennomføres er det viktig å informere om dette. Ved mistenkt eller kjent graviditet før undersøkelse, ta kontakt med Radiologisk avdeling eller fastlegen din.

For gravide kvinner medfører det tilnærmet ingen risiko for foster om en tar vanlig røntgen av hode, armer, bein, mammografi, lunger eller tannrøntgen.

Nyttige lenker:

Statens strålevern om røntgenstråling

Statens strålevern om røntgenstråling ved graviditet

Fant du det du lette etter?