HELSENORGE
Viktig informasjon om mobil røntgen

Mobil røntgen

Mobil røntgen er en tjeneste som tilbyr vanlige røntgenundersøkelser til vanskelig flyttbare pasienter på alders- og sykehjem.

Dette er et samhandlingstiltak som gir bedre kvalitet på oppfølgingen av pasientene på sykehjemmene. Tilbudet omfatter kommunene Bergen, Osterøy, Radøy, Lindås og Meland.

​Når og hvordan skal mobil røntgen benyttes?

Rammer for bruk av mobil røntgen:

 • Ved behov for røntgenundersøkelse av skjelett, lunger eller abdomen på institusjonen kan mobil røntgentjeneste kontaktes.

 • Ved åpenbart behov for innleggelse i sykehus skal ikke mobil røntgen kontaktes. 

 • Røntgenundersøkelsen må henvises av lege etter gjeldende prosedyre, henvisningen må være klar når røntgen kommer til institusjonen. 

 • Personalet må assistere røntgen under undersøkelsen. 

 • Tjenester som ikke kan bestilles er: røntgen av hode og nakke eller CT-, MR- og ultralydundersøkelser.

Prosedyre for bestilling av mobil røntgen

 • Legen ved institusjonen vurderer om røntgenundersøkelse er medisinsk ønskelig.

 • ​​Legen fyll​er ut rekvisisjon for mobil røntgen.

 • Lege eller pleier kontakter mobil røntgen på telefon: 90083476 og opplyser om:

  • Pasientens navn

  • Pasientens fødselsnummer

  • Institusjon

  • Avdeling på institusjonen

  • Type undersøkelse

  • Navn på henvisende lege

  • Eventuell smitte

  • Henvisning fakses til røntgenavdelingen på faksnummer: 55979250 

 • Rekvisisjonen blir lagt på vaktrommet ved sykehjemmet.

 • Radiografen gir et estimat på når han/hun kan komme til institusjonen.

 • Ved kontroller kan rekvisisjonen sendest med post til Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 • Ved øyeblikkelig hjelp-undersøkelser må rekvirentens telefonnummer skrives på rekvisisjonen slik at radiologen raskt kan gi resultatet av undersøkelsen. 

Røntgensvar

Svaret blir sendt per post eller gitt over telefon.

​Bildene blir vurdert av radiolog ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Svaret sendes til rekvirent, enten elektronisk eller per post etter en til to dager etter undersøkelsen. Ved grov patologi ringes det fra radiolog til henvisende lege.​

Strålehygiene

Den enkelte enhet skal ha rutiner for vurdering av rekvisisjoner med tanke på berettigelse av undersøkelsen eller valg av radiologisk metode.

​​§ 29 Berettigelse,

Det skal vurderes om bruken av stråling er berettiget med hensyn til den enkelte pasients individuelle forutsetninger og det skal om mulig innhentes tidligere informasjon om pasienten med tanke på å unngå unødvendig strålebruk.

Radiografen har ansvar for å forklare til pleiere om hvordan å forholde seg til stråling.

 • Gravide arbeidstakere skal ikke eksponeres for røntgenstråling. Dermed skal de heller ikke assistere ved undersøkelse. Gravide arbeidstakere bør informere radiografen om dette før undersøkelsen begynner.

 • De som oppholder seg i rommet under undersøkelsen skal ha på seg blyfrakk.

 • Ingen unødvendige opphold i rommet under undersøkelsen.

 • Hold god avstand til røntgenrøret.​

Smittevern

Det må iverksettes tiltak dersom pasienten er smittebærer. Røntgenapparat og personale må være riktig tildekket og beskyttet.

​Henvisende lege må ta stilling til om undersøkelsen kan utsettes til smitten er opphevet.​

 • Ved kontaktsmitte på grunn av puss-sekresjon må det aktuelle området på pasientens kropp dekkes til med rene bandasjer.

 • Pasient må ha rent sengetøy.

 • Det må vurderes om personale må ha frakker, hansker og munnbind.

 • Detektor dekkes til og røntgenapparatet dekkes til dersom det er sannsynlig at det kommer i kontakt med infisert materiale.

 • Ved luftsmitte må alt og alle som tas inn i undersøkelsesrommet dekkes til. 

Handling

 1. Ta med nødvendig utstyr for å dekke til røntgenapparat og detektor.

 2. Ta på hansker, smittefrakk og evt. munnbind utenfor rommet. Dekk til utstyret.

 3. Munnbind brukes ved MRSA, Norovirus med oppkast og sår med mye og ukontrollert puss-sekresjon.

 4. Etter undersøkelsen fjernes beskyttelsen på utstyret på vei ut av rommet.

 5. Kle av deg i følgende rekkefølge: Hansker, håndhygiene, munnbind, håndhygiene, frakk, håndhygiene.

 6. Dersom røntgenapparat ikke var tilfredsstillende tildekket, må det vaskes med Virkon eller Perasafe (Tbc el. clostridium). La det virke i 10 minutter og rengjør så apparatet med vann/såpevann.

 7. Antibac desinfeksjonssprit 70 % benyttes på skjerm, detektor og andre kontaktpunkter. Vaskes to ganger.​

Fant du det du lette etter?