HELSENORGE

Sunniva palliativt team

Poliklinikk og ambulerende tjeneste

Poliklinikk og ambulerende tjeneste er et tilbud for pasienter i Bergen nord og Nordhordalandskommunene. Sammen med behandlingsansvarlig helsepersonell vil vi bidra til lindring av plagsomme symptomer, til mestring og god livskvalitet. Vi tilbyr også telefon og videokonsultasjoner. 

Vi vil være med å tilrettelegge for at pasienten kan være hjemme også i livets sluttfase.

Er du innlagt på Haraldsplass Diakonale Sykehus, kan behandlende lege be om tilsyn. Vi tilbyr også tilsyn på sykehjem eller andre institusjoner i vårt opptaksområde .

Henvisning

Det er behandlende lege som henviser. 

Palliasjon - verktøy for helsepersonell

Praksisplasser og hospitering

Grunnet covid-19 situasjonen kan vi for tiden ikke ta imot hospitanter ved sykehuset. 

Praksisplasser

Videreutdanningene Kreftsykepleie og Palliativ sykepleie har praksisplasser hos oss. Dette koordineres via utdanningsinstitusjonene. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta imot bachelorstudenter eller lærlinger i helsefagarbeid.

Å leve med tungpust

Pustebesvær er vanlig hos personer som har hjerte- og lungelidelser og ved noen typer kreft. Tungpust kan være ubehagelig og urovekkende, og det er vanlig å føle seg redd og engstelig. Det finnes flere gode tiltak som kan hjelpe deg å håndtere stabil langvarig tungpust.  Dersom du opplever at pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at du søker hjelp hos din fastlege.

Her finner du brosjyreserien « Å leve med tungpust» med informasjon og ulike tiltak som kan være til hjelp:

Pasienter med tungpust som skyldes alvorlig sykdom kan henvises for mestring og lindring. Avhengig av pasientens funksjonsnivå møtes pasienten i hjemmet eller i sykehus.  


 
Fant du det du lette etter?