HELSENORGE

Utdanningsplan geriatri

Utdanningsplan HDS

Spesialisering i geriatri

A. Generelt om utdanningsløpet og LIS 2 i indremedisin

​B. Detaljer omkring den spesielle delen (LIS 3) av spesialiseringsløpet

Læringsarenaer

Foruten interne læringsarenaer ved HDS, vil deler av utdanningsløpet foregå ved ekstern rotasjon og/el. hospitering ved [Haukeland universitetssjukehus] - det vises for øvrig til inngåtte samarbeidsavtaler.


Læringsarena 1: Intern

Læringssted

Haraldsplass diakonale sykehus

Klinikk

Medisinsk klinikk, Geriatrisk seksjon

Avtaletype

Ikke nødvendig

Antall pasientbehandlinger/år:

2466

Antall sengeplasser:

24

Antall døgnpasienter/år:

1360

Antall dagbehandlinger/år:

0

Antall polikliniske kons./år:

1106

Antall pasientbehandlinger/år:

2466

Antall prosedyrer/år:


Antall ansatte spesialister:


Antall veiledere med veilederutdanning:


Forventet antall LIS-årsverk i spesialiteten:


Forventet antall LIS ved læringsarenaen totalt:

30+ ansatte/årsverk

Læringsmål som skal dekkes ved denne læringsarenaen:

AlleLæringsarena 2: Bergen kommune

Læringssted

Enhet for sykehjemsmedisin, Bergen kommune

Klinikk/avdeling/seksjon

Fyllingsdalen sykehjem

Avtaletype

Rotasjon

Normert varighet:

6 mnd

Antall pasientbehandlinger/år:

3411

Antall sengeplasser:

126

Antall døgnpasienter/år:

2000

Antall dagbehandlinger/år:


Antall polikliniske kons./år:


Antall pasientbehandlinger/år:


Antall prosedyrer/år:


Antall ansatte spesialister:

4

Antall veiledere med veilederutdanning:

0

Forventet antall LIS-årsverk i spesialiteten:


Forventet antall LIS ved læringsarenaen totalt:


Læringsmål som kan dekkes ved denne læringsarenaen:

GER 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 023, 024, 027, 028, 029, 030, 034, 036, 038, 039, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 063
Opplæring og prosedyrer

Foruten opplæring og introduksjon beskrevet under del A, vil kandidatene få opplæringsdager i demensutredning ved poliklinikken ved at de får gå på topp sammen med overlege. Avdelingen har halvårlig opplæring i spinalpunksjoner på prosedyrekurs, utover dette får man trent på dette under supervisjon av overlege så lenge dette er hensiktsmessig. 

Undervisning

Geriatrispesifikk undervisning utgjør ca. 1 t 45 min/uke. Dette inkluderer nasjonal nettundervisning annenhver uke. Det inviteres jevnlig inn eksterne foredragsholdere i enkelte temaer; utover dette fordeles undervisningsansvaret på interne leger (både spesialistkandidater og spesialister). 

 

Undervisningsbolker i normaldriftsuker:

  • Tirsdager: Nettundervisning 45 min annenhver uke, internundervisning 1,5 time annenhver uke.

  • Torsdager: Kasuistikkmøter 30 min hver uke


Kliniske læringsmål

Alle læringsmål i spesialiteten kan oppnås ved medisinsk klinikk ved HDS. Imidlertid er det også etablert et rotasjon til Enhet for sykehjemsmedisin ved Bergen kommune, hvor inntil 6 mnd tjeneste kan brukes til å oppnå enkelte av læringsmålene - dette er en valgfri opsjon.

 

​Veiledning, supervisjon og forskning

Det vises her primært til beskrivelser under del A/Generell del, som også er gjeldende for det geriatrispesifikke forløpet av utdanningen. 


Seksjonen flere forskningsaktive leger, bla. a. knyttet til Neuro-SysMed. 3 overleg​er og 3 LIS har doktorgrad og ytterligere flere LIS er i aktiv forskning. Utdanningskandidatene holdes oppdatert på forskningsaktiviten i kollegiet og motiveres til selv å forske.


Kontakter

Utdanningsansvarlig overlege

Klinikkoverlege

Utdanningskoordinerende overlege


 

 

 
Fant du det du lette etter?