HELSENORGE

Koronavirus - informasjon til ansatte

Karantene: Haraldsplass Diakonale Sykehus følger nasjonal forskrift

Torsdag 9.  desember 2021 kom Bergen kommune med nye anbefalinger for karanteneplikt. Haraldsplass Diakonale Sykehus står i en vanskelig bemanningssituasjon med stort sykefravær og vil derfor følge nasjonal forskrift.
 
I samråd med kommunen har vi bestemt at vi skal følge den nasjonale forskriften for karantene og smittesporing, sier smittevernoverlege Fredrik Grøvan. Skulle nabokommuner innføre de samme anbefalingene som Bergen, gjelder den nasjonale forskriften og for tilsette i disse kommunene.
 
Ved smitte i egen husstand, eller tilsvarende nære:
-          Ansatte er i karantene inntil negativ test
-          Det gjøres en individuell risikovurdering før du går på jobb (kontakt din leder)
 
Øvrige nærkontakter, dersom du får SMS om at du er nærkontakt: 
-          Anbefales testing (antigen eller PCR), men kan komme på jobb så lenge du ikke har symptomer.
 
Ved spesiell mistanke om omikron smitte:
-          Har du reist i land som er forbundet med økt risiko eller om du er nærkontakt til påvist omikron smittet, gjelder egne strenge karanteneregler. ​

Haraldsplass Diakonale Sykehus følger råd fra FHI og Hdir: 

FHI - Folkehelseinstituttet

Hdir - Helsedirektoratet

Fant du det du lette etter?