HELSENORGE

NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten. 

​NorKog er et nasjonalt kvalitets- og forskningsregister som inkluderer pasienter som utredes for kognitive symptomer og/eller demens i poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Pasientene må ha samtykkekompetanse. Målet er å bedre kvaliteten på tilbudet til personer med kognitive symptomer og demens og å sikre likeverdig utredning i hele landet. 

Fant du det du lette etter?