Program for flyktninger fra Ukraina

Helse Bergen har tatt initiativ til å utvikle et program for flyktninger fra Ukraina med informasjon om mulige psykologiske reaksjoner og opplevinger som følge av det å være flyktning, og verktøy til å håndtere de.

Publisert 11.08.2022
Sist oppdatert 30.08.2022
En bygning med en høyde i bakgrunnen

Programmet er presentert og diskutert i Pandemikoordineringsgruppen og fulgt opp i møteserie «Psykososial støtte, psykiatrisk behandling» mellom Helse Bergen og kommunene.

Målsettingen med programmet er å informere om mulige psykologiske reaksjoner og opplevinger som følge av det å være flyktning. Programmet inneholder også enkle øvelser og verktøy som kan være til hjelp for å redusere stress og bearbeide vanskelige reaksjoner. Programmet er primært rettet mot flyktninger, men kan også være til nytte for helsepersonell.

Programmet er delt inn i fem moduler med ulike tema:

Modul 1: Normale tanker, følelser, handlinger og kroppslige reaksjoner etter krig og flukt.

Modul 2: Hvordan lage gode rutiner og håndtere en ny hverdag

Modul 3: Søvn

Modul 4: Uro og bekymring – Hvordan takle stress, tanker og angst

Modul 5: Hvordan ta vare på barn og være omsorgsperson i krise

Programmet er utviklet av Helse Bergen, Youwell og Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Faginnholdet er hentet fra RVTS og Helse Bergen. Det er strukturert og bearbeidet av DigiHub i Helse Bergen. Kognitiv atferdsterapi er brukt som metode, og øvelsene er ulike mindfulness- og pusteøvinger.

Plattformen er levert av Youwell og laget slik at ingenting blir lagret eller delt. Løsningen inneholder heller ikke personopplysninger. Brukerne vil likevel ha mulighet til å gi tilbakemeldinger på programmet gjennom en anonym tjeneste.

Programmet er oversett til ukrainsk og russisk av Tolkenett AS. Tema er testet på en gruppe flyktninger ved hjelp av tilsette i Rask psykisk helsehjelp i Bergen kommune. I tillegg blir språk og innhold kvalitetssikret av språkassisistenter med helsefaglig og ukrainsk/russisk bakgrunn.

Det er spesifisert at dette er et program om mulige reaksjoner og opplevelser som flyktning og at en ikke vil få kontakt med helsepersonell via programmet. Det blir oppfordret til å kontakte helsevesenet ved behov, og det er også er lagt ved link til helsenorge.no, der finner man informasjon om hvordan en går frem for å søke helsehjelp i Norge.

Vi publiserer nå versjon 1 av programmet. Utover sommeren og høsten vil vi revidere programmet og gjøre endringer i språk, innhold og tema ut fra tilbakemeldinger fra brukere og helsepersonell.

Programmet finner dere her: https://ukraine.youwell.no/