HELSENORGE

Nytt sykehus

Haraldsplass har bygt et nytt sykehus som skal offisielt åpnes 23. oktober. Nybygget erstatter tradisjonelle sykehuskorridorer med åpne fellesarealer og effektiv logistikk og inneholder;

  • Nye sengeavdelinger
  • Nytt akuttmottak
  • Ny hovedinngang
  • 5 etasjer
  • 170 nye senger, flertallet på enerom (Brutto areal: 14 200 m2)

Det har siden 2004 vært arbeidet med en utbyggingsplan for sykehuset, og ny hovedbygning er en del av et omfattende utbyggings- og moderniseringsprogram for hele sykehuset. Arkitekt C.F. Møller har tegnet bygget, og Haraldsplass Diakonale Stiftelse finansierer og står for utbyggingen. LAB Entreprenør AS er i gang med råbygget, og her et webkamera som viser fremdriften.

Klikk her for webkamera.

15. april 2016 åpnet nytt parkeringsanlegg i fjellet under og bak sykehuset. Det var nødvendig å fjerne all ordinær overflateparkering i forkant av sykehuset for å frigjøre tomten til det nye sengebygget. Når nytt sykehusbygg åpner i 2018 vil det bli heis opp fra P-anlegget, men inntil da må alle gå til fots ut kjøretunnelen. Følg grønn strek på tegning. Det er imidlertid etablert egen HC-parkering utendørs, og det er som tidligere mulighet for av- og påstigning foran hovedinngangen.

 


Nytt sengebygg skal ligge i front av eksisterende bygningsmasse ved foten av fjellet Ulriken og med Møllendalselven foran. Det vil også bli laget en ny gangbro over elven for å bedre tilkomsten til sykehuset for de som kommer eller reiser med buss.

Bygget er utformet gjennom en prosess med omfattende medvirkning fra ansatte i sykehuset. Siden 2014 har over 90 medarbeidere vært direkte involvert i utformingen av planløsing og romprogrammering. Tillitsvalgte og vernetjenesten har vært tett involvert i alle stadier av planleggingen gjennom medvirkning i prosjektgrupper og brukerprosess.

 


Et offentlig inngangsområde med resepsjon, café og oppholdsområde.


Bilde fra anleggsplass, hvor LAB Entreprenør AS arbeider med råbygg. Klikk her for webkamera.

Fant du det du lette etter?