Nytt sykehus

Ferdigstilles høsten 2018

Haraldsplass bygger nytt sykehus som skal stå klar til innflytting i september 2018. Nybygget erstatter tradisjonelle sykehuskorridorer med åpne fellesarealer og effektiv logistikk og skal inneholde;

  • Nye sengeavdelinger
  • Nytt akuttmottak
  • Ny hovedinngang
  • 5 etasjer
  • 170 nye senger, flertallet på enerom (Brutto areal: 14 200 m2)

Det har siden 2004 vært arbeidet med en utbyggingsplan for sykehuset, og ny hovedbygning er en del av et omfattende utbyggings- og moderniseringsprogram for hele sykehuset. Arkitekt C.F. Møller har tegnet bygget, og Haraldsplass Diakonale Stiftelse finansierer og står for utbyggingen. LAB Entreprenør AS er i gang med råbygget, og her et webkamera som viser fremdriften.

Klikk her for webkamera.

15. april 2016 åpnet nytt parkeringsanlegg i fjellet under og bak sykehuset. Det var nødvendig å fjerne all ordinær overflateparkering i forkant av sykehuset for å frigjøre tomten til det nye sengebygget. Når nytt sykehusbygg åpner i 2018 vil det bli heis opp fra P-anlegget, men inntil da må alle gå til fots ut kjøretunnelen. Følg grønn strek på tegning. Det er imidlertid etablert egen HC-parkering utendørs, og det er som tidligere mulighet for av- og påstigning foran hovedinngangen.

 


Nytt sengebygg skal ligge i front av eksisterende bygningsmasse ved foten av fjellet Ulriken og med Møllendalselven foran. Det vil også bli laget en ny gangbro over elven for å bedre tilkomsten til sykehuset for de som kommer eller reiser med buss.

Bygget er utformet gjennom en prosess med omfattende medvirkning fra ansatte i sykehuset. Siden 2014 har over 90 medarbeidere vært direkte involvert i utformingen av planløsing og romprogrammering. Tillitsvalgte og vernetjenesten har vært tett involvert i alle stadier av planleggingen gjennom medvirkning i prosjektgrupper og brukerprosess.

 


Et offentlig inngangsområde med resepsjon, café og oppholdsområde.


Bilde fra anleggsplass, hvor LAB Entreprenør AS arbeider med råbygg. Klikk her for webkamera.