Nyheter

Nyheter

 • 21.10.2019
  Nytt forskningssenter for nevrologiske sykdommer

  Helseminister Bent Høie åpnet Norges første forskningssenter for klinisk behandling i Bergen 17. oktober; Neuro-SysMed. Som partner, ser Haraldsplass Diakonale Sykehus frem til å bidra med forskning på demensområdet, med mål om å finne nye...

 • 21.10.2019
  Haraldsplass vinner av årets Forbedringspris

  Helse– og omsorgsminister Bent Høie deler ut Forbedringsprisen til Haraldsplass Diakonale Sykehus på Pasientsikkerhetskonferansen. Det er første gang prisen går til et helt sykehus, med alle sine ansatte.

 • 23.08.2019
  Vestlandets første spesialist i akutt- og mottaksmedisin

  Christer Lie ved Haraldsplass Diakonale Sykehus er første spesialist i akutt- og mottaksmedisin på Vestlandet.

 • 25.04.2019
  Haraldsplass Diakonale Sykehus styrker sin satsing på samarbeid med kommunene

  Rebekka Ljosland blir sykehusets nye samhandlingssjef, med ansvar for samarbeid med kommuner, sykehus, universitet og høyskoler.

 • 23.10.2018
  Statsministeren åpnet nye Haraldsplass Diakonale Sykehus

  - Pasientene er i trygge hender på Haraldsplass, sa Erna Solberg i sin tale. Statsministeren, som har vokst opp i nabolaget, fortalte at hun kjenner sykehuset som pårørende. Solberg fremhevet hvordan sykehuset har frivillige medarbeidere...

 • 18.10.2018
  Nyttig å vite om det nye sykehuset

  Haraldsplass Diakonale Sykehus har fått nytt hovedbygg med akuttmottak og enerom. Se hva det betyr for deg som pasient og pårørende.

 • 18.10.2018
  Møter eldrebølgen sammen

  Bergen får et nytt eldremedisinsk spesialistsenter i 2019. Haraldsplass Diakonale Sykehus og NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har inngått en langsiktig samarbeidsavtale for å gi et bedre tilbud til eldre pasienter.

 • 25.09.2018
  Brukermedvirkning på Haraldsplass

  Brukerutvalget er valgt av styret ved sykehuset, og det er de store interesseorganisasjonene som har retten til å nominere representanter. Vi er et rådgivende organ for styret, og fra i år også representert i styret. Vi skal se til at sykeh...

 • 08.08.2018
  Nytt tilbud hjelper flere pasienter med skuldersmerter

  - Gjennom tidlig tverrfaglig vurdering av pasienter med skuldersmerter, har vi redusert ventetiden for både operasjonspasienter og de som kan få hjelp gjennom fysisk trening. Jesper Blomquist, seksjonsoverlege ortopedi, kirurgisk klinikk.

 • 09.04.2018
  Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med én gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

 • 27.11.2017
  Lystenning i alléen med Fridalen guttekor

  Det er ventetid.

 • 25.11.2017
  Får rask behandling

  Haraldsplass Diakonale Sykehus ligger helt i toppsjiktet når det gjelder å gi rask behandling ved hjerneinfarkt. Over 79 prosent av pasientene får trombolysebehandling innen 40 minutter.

 • 17.11.2017
  Utbrudd av VRE ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

  Alle pasienter innlagt ved Haraldsplass 6.november 2017, ble undersøkt med tanke på vankomycinresistente enterokokker (VRE) i tarm. Resultatet var at det ble påvist VRE hos 17 pasienter som ikke har fått påvist dette tidligere. Funnene er m...

 • 18.09.2017
  Kafétilbud til pasienter under Sykkel-VM

  Får du ventetid på sykehuset under Sykkel-VM? Da kan det være fint med en kopp kaffe og nystekte vafler.

 • 04.09.2017
  Rød løper for tykktarmskreftpasienter

  Har du tykktarmskreft, trenger du ikke vente lenge på operasjon. Haraldsplass har spesialister på kikkhullskirurgi ved tykktarmskreft, og du kommer raskt til behandling.

 • 01.09.2017
  Haraldsplass scorer høyt på kvalitetsindikator for overlevelse

  Folkehelseinstituttets rapport om overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus viser at Haraldsplass Diakonale Sykehus er best på overlevelse. Sykehuset skårer signifikant høyere på overlevelse totalt sett for alle diagnosegrupper, med e...

 • 22.06.2017
  Historisk merkedag for Haraldsplass

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie sto i dag for den høytidelige grunnsteinsnedleggelsen inne i det som blir foajeen i det det nye, moderne sykehuset.

 • 06.06.2017
  Nå kan du se hvem som har åpnet journalen din

  For ett år siden fikk pasienter i Helse Vest tilgang til å se pasientjournalen sin på nett. Siden da har over 650 000 pasienter nyttet seg av tilbudet, og tilbakemeldingene er positive. Nå blir løsningen utvidet med Tilgangslogg. Det er en...

 • 02.01.2017
  Noklus tilbyr nå tjenester til hele den norske helsetjenesten

  Fra 1. januar er Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) og Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) slått sammen til en organisasjon. Det nye navnet blir Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieunder...

 • 24.11.2016
  Lystenning i lindealléen på Haraldsplass

  For første gang skal lindealléen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus lyssettes. 1. søndag i advent inviterer sykehuset til lystenning, familiegudstjeneste, korsang, pepperkaker og gløgg.

 • 20.09.2016
  Haraldsplass best i landet på riktig antibiotikabruk

  Haraldsplass Diakonale Sykehus har fått god kontroll med bruken av bredspektret antibiotika, som trolig er den viktigste årsaken til økning av multiresistente bakterier.

 • 20.09.2016
  Svært gode overlevelsestall på Haraldsplass

  Ny kvalitetsmåling fra Kunnskapssenter i Folkehelseinstituttet viser store forskjeller i overlevelse mellom sykehusene. Pasientene ved Haraldsplass har landets nest beste sjanse til å overleve.

 • 20.09.2016
  Rett til kontaktlege

  Fra 15. september får pasienter med en alvorlig sykdom, skade og lidelse eller som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten over en viss tid, rett til å få tildelt kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

 • 19.07.2016
  Lavterskeltilbud til eldre i Hordaland

  Haraldsplass Diakonale Sykehus ser en stor økning i antall akuttgeriatriske pasienter med alvorlige problemstillinger.

 • 19.07.2016
  Internett i ny drakt

  Haraldsplass Diakonale Sykehus lanserer nye nettsider, samtidig med Helse Vest foretakene. Nytt er informasjon om behandling og behandlingsforløp.

 • 19.07.2016
  Når mat blir pasientsikkerhet

  Jeg tror de fleste av oss kan være enig i at mat er litt viktig. Ikke bare næringsstoffene i maten som skal holde liv i oss, selve måltidet betyr også mye for oss. Om det er i form av noe å kose seg med i ukedagen, tacokvelden på fredagen ...

 • 19.07.2016
  Lavere stråledoser med ny CT

  Haraldsplass Diakonale Sykehus har investert i ny CT for raskere undersøkelser med lavere stråledoser for pasientene.

 • 19.07.2016
  Når minuttene teller

  Haraldsplass har best generell totaloverlevelse av alle sykehus i landet, og har svært gode resultater på overlevelse for hjerneslagpasienter.

 • 17.06.2016
  Best i landet på pakkeforløpstid

  Haraldsplass Diakonale Sykehus er beste sykehus i landet på andel pasienter behandlet innen standard forløpstid

 • 17.06.2016
  Suksess for korridorprosjekt

  Målrettet arbeid med korridorproblematikk har gitt resultater. Antall pasienter på gangen er nå nærmest null.

Fant du det du lette etter?