Nyheter

Nyheter

 • 27.11.2017
  Lystenning i alléen med Fridalen guttekor

  Det er ventetid.

 • 25.11.2017
  Får rask behandling

  Haraldsplass Diakonale Sykehus ligger helt i toppsjiktet når det gjelder å gi rask behandling ved hjerneinfarkt. Over 79 prosent av pasientene får trombolysebehandling innen 40 minutter.

 • 17.11.2017
  Utbrudd av VRE ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

  Alle pasienter innlagt ved Haraldsplass 6.november 2017, ble undersøkt med tanke på vankomycinresistente enterokokker (VRE) i tarm. Resultatet var at det ble påvist VRE hos 17 pasienter som ikke har fått påvist dette tidligere. Funnene er m...

 • 18.09.2017
  Kafétilbud til pasienter under Sykkel-VM

  Får du ventetid på sykehuset under Sykkel-VM? Da kan det være fint med en kopp kaffe og nystekte vafler.

 • 04.09.2017
  Rød løper for tykktarmskreftpasienter

  Har du tykktarmskreft, trenger du ikke vente lenge på operasjon. Haraldsplass har spesialister på kikkhullskirurgi ved tykktarmskreft, og du kommer raskt til behandling.

 • 01.09.2017
  Haraldsplass scorer høyt på kvalitetsindikator for overlevelse

  Folkehelseinstituttets rapport om overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus viser at Haraldsplass Diakonale Sykehus er best på overlevelse. Sykehuset skårer signifikant høyere på overlevelse totalt sett for alle diagnosegrupper, med e...

 • 22.06.2017
  Historisk merkedag for Haraldsplass

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie sto i dag for den høytidelige grunnsteinsnedleggelsen inne i det som blir foajeen i det det nye, moderne sykehuset.

 • 06.06.2017
  Nå kan du se hvem som har åpnet journalen din

  For ett år siden fikk pasienter i Helse Vest tilgang til å se pasientjournalen sin på nett. Siden da har over 650 000 pasienter nyttet seg av tilbudet, og tilbakemeldingene er positive. Nå blir løsningen utvidet med Tilgangslogg. Det er en...

 • 02.01.2017
  Noklus tilbyr nå tjenester til hele den norske helsetjenesten

  Fra 1. januar er Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) og Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) slått sammen til en organisasjon. Det nye navnet blir Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieunder...

 • 24.11.2016
  Lystenning i lindealléen på Haraldsplass

  For første gang skal lindealléen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus lyssettes. 1. søndag i advent inviterer sykehuset til lystenning, familiegudstjeneste, korsang, pepperkaker og gløgg.

 • 20.09.2016
  Haraldsplass best i landet på riktig antibiotikabruk

  Haraldsplass Diakonale Sykehus har fått god kontroll med bruken av bredspektret antibiotika, som trolig er den viktigste årsaken til økning av multiresistente bakterier.

 • 20.09.2016
  Svært gode overlevelsestall på Haraldsplass

  Ny kvalitetsmåling fra Kunnskapssenter i Folkehelseinstituttet viser store forskjeller i overlevelse mellom sykehusene. Pasientene ved Haraldsplass har landets nest beste sjanse til å overleve.

 • 20.09.2016
  Rett til kontaktlege

  Fra 15. september får pasienter med en alvorlig sykdom, skade og lidelse eller som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten over en viss tid, rett til å få tildelt kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

 • 19.07.2016
  Lavterskeltilbud til eldre i Hordaland

  Haraldsplass Diakonale Sykehus ser en stor økning i antall akuttgeriatriske pasienter med alvorlige problemstillinger.

 • 19.07.2016
  Internett i ny drakt

  Haraldsplass Diakonale Sykehus lanserer nye nettsider, samtidig med Helse Vest foretakene. Nytt er informasjon om behandling og behandlingsforløp.

 • 19.07.2016
  Når mat blir pasientsikkerhet

  Jeg tror de fleste av oss kan være enig i at mat er litt viktig. Ikke bare næringsstoffene i maten som skal holde liv i oss, selve måltidet betyr også mye for oss. Om det er i form av noe å kose seg med i ukedagen, tacokvelden på fredagen ...

 • 19.07.2016
  Lavere stråledoser med ny CT

  Haraldsplass Diakonale Sykehus har investert i ny CT for raskere undersøkelser med lavere stråledoser for pasientene.

 • 19.07.2016
  Når minuttene teller

  Haraldsplass har best generell totaloverlevelse av alle sykehus i landet, og har svært gode resultater på overlevelse for hjerneslagpasienter.

 • 17.06.2016
  Best i landet på pakkeforløpstid

  Haraldsplass Diakonale Sykehus er beste sykehus i landet på andel pasienter behandlet innen standard forløpstid

 • 17.06.2016
  Suksess for korridorprosjekt

  Målrettet arbeid med korridorproblematikk har gitt resultater. Antall pasienter på gangen er nå nærmest null.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.