HELSENORGE
SAMLOKALISERING GIR NÆRHET TIL TJENESTENE

Åpnet ny poliklinikk og skopisenter

14. september åpnet vi nye poliklinikkareal og nytt skopisenter på Haraldsplass. Gamle lokaler er pusset opp og poliklinikkene våre er nå samlokalisert i 4000 m2 flotte lokaler.

Adm. dir. Kjerstin Fyllingen klipper snoren under den offisielle åpningen, sammen med seksjonsoverlege Gunnar Horvei og avdelingsleder Laila Johnsen ved Med. klinikk og seksj.overlege Kristian Eeg Storli og avdelingsleder Bente Båtevik ved Kir. klinikk.

​- Vi er spesielt glad for å kunne tilby pasientene en samlet poliklinikk med store lyse og trivelige behandlingsrom og nærhet til alle tjenestene, sier administrerende direktør Kjerstin Fyllingen.

Åpningen markerer at siste brikke i rehabiliteringen av poliklinikkarealene på Haraldsplass, med 58 helt nye flotte oppgraderte behandlingsrom, gode ventesoner og nytt skopisenter med fem romslige undersøkelsesrom med omkledningsrom.

Fyllingen presiserer at dette er ikke bare nye flotte lokaler som tas i bruk.

- Igjen har vi jobbet med sammenhengen mellom arbeidsprosesser og innføring av ny teknologi for å finne de gode løsningene for både pasienter og ansatte, sier Fyllingen.

Løsningene er jobbet frem av engasjerte medarbeidere som har lagt vekt på å samle fagmiljøene, gi dem effektive soner og sambruk av areal og løsninger. Dette har resultert i nye måter å arbeide og samarbeide på til beste for pasientene.

Felles kontaktsenter

Et felles kontaktsenter med ett telefonnummer og felles åpningstid gjør enklerere å komme i kontakt med poliklinikken din. Et køsystem i ventesoner gir deg oversikt over når det er din tur og hvilket behandlingsrom du skal til.

Digital ankomst registrering

Du registrerer din ankomst når du har ankommet sykehuset ved å trykke på «Jeg er ankommet» på din smarttelefon og vil bli vist til din ventesone, og få kart via mobilen. Eller kan du registrere din ankomst på en automat i hovedresepsjonen, og få samme informasjon der. Les mer om selvbetjent ankomstregistrering her.

Telefon- og videokonsultasjoner

Sykehuset vil også fortsette å tilby telefon- og videokonsultasjoner for pasienter som trenger oppfølging og kontroll, der fysiske undersøkelser ikke er nødvendig. De som har behov for behandling ved sykehuset skal få det.