Helsenorge
Samlokalisering gir nærhet til tjenestene

Åpnet nye poliklinikker

Nå blir det enklere for deg som skal til poliklinikken. Fra 11. mai er poliklinikkene samlokalisert med et felles kontaktsenter midt i hjertet av gamlebygget.

Offisiell åpning av nye poliklinikker med snorklipping 11. mai, 2020. Fra venstre; klinikkdirektør ved medisinsk klinikk Åse Nordstrønen, adm. direktør Kjerstin Fyllingen og klinikkdirektør ved kirurgisk klinikk Frank Olsen.

Haraldsplass Diakonale Sykehus åpnet nye poliklinikkareal 11. mai. Gamle lokaler er pusset opp og de nye poliklinikkene er nå samlokaliserte på 2000 m2 nye flotte lokaler. Nå får pasientene store lyse og trivelige behandlingsrom med god plass og nærhet til alle tjenestene.

- Et felles kontaktsenter og en samlet poliklinikk, med tydelig skilting gjør det lettere for pasientene å finne frem, sier administrerende direktør Kjerstin Fyllingen.

De nye poliklinikkene har 31 helt nye flotte oppgraderte behandlingsrom, samt oppgraderte servicerom, ventesoner og ny poliklinikkresepsjon i 3. etg.

Hun presiserer at dette er ikke bare nye flotte lokaler som tas i bruk.
- Igjen har vi jobbet med sammenhengen mellom arbeidsprosesser og innføring av ny teknologi for å finne de gode løsningene for både pasienter og ansatte, sier Fyllingen.

Løsningene er jobbet frem av engasjerte medarbeidere som har lagt vekt på å samle fagmiljøene, gi dem effektive soner og sambruk av areal. Dette har resultert i nye måter å arbeide og samarbeide på til beste for pasientene.

Nytt felles kontaktsenter

Et felles kontaktsenter med ett telefonnummer og felles åpningstid gjør enklerere å komme i kontakt med poliklinikken din. Et nytt køsystem i ventesoner gir deg oversikt over når det er din tur og hvilket behandlingsrom du skal til.

Digital ankomst registrering

Nå kan du også registrere din ankomst når du har ankommet sykehuset ved å trykke på «Jeg er ankommet» på din smarttelefon og vil bli vist til din ventesone, og få kart via mobilen. Eller kan du registrere din ankomst på en automat i hovedresepsjonen, og få samme informasjon der. Les mer om selvbetjent ankomstregistrering her.

Telefon- og videokonsultasjoner

Sykehuset vil også fortsette å tilby telefon- og videokonsultasjoner for pasienter som trenger oppfølging og kontroll, der fysiske undersøkelser ikke er nødvendig. De som har behov for behandling ved sykehuset skal få det.