Helsenorge

Besøk på sykehuset under Covid-19

For å redusere smittefare i sykehuset oppfordrer vi alle til å tenke over om besøket kan vente til pasienten er utskrevet fra sykehuset.

​Ved behov er det kun nærmeste pårørende, 1-2 personer, som kan besøke pasienter i denne perioden. Alle besøk skal avtales med aktuell avdeling i forkant av besøket.

Har du avtalt et besøk, gjelder følgende regler.

Bli hjemme dersom du har tegn til infeksjon

Dersom du er i hjemmekarantene, venter på prøvesvar mht. covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftveisinfeksjon skal du selvsagt ikke komme på besøk. Dette betyr at du holder deg hjemme dersom du har tegn til infeksjon, som hoste, snue, feber eller andre infeksjons-symptomer.

Bli hjemme om du har vært på utenlandsreise

Har du vært på utenlandsreise, kan du ikke komme på besøk på sykehuset før det har gått 10 dager etter hjemkomst.

Regler for besøk:

  • Avtal besøket med aktuell avdeling på dagtid og i god tid før besøket
  • Avtalte besøk bør gjennomføres i sykehusets visittid
  • God håndhygiene er viktig når du kommer til sykehuset, også ved besøk utendørs
  • Gå direkte til og fra pasientrommet. Dersom pasienten ikke er på enerom, kan besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
  • Hold avstand (minst 1 meter) til ansatte og andre pasienter enn den du besøker, samt til andre pasienter sine besøkende
  • Hold avstand (minst 1 meter) til den du besøker, med unntak av husstandsmedlemmer
  • Ikke ta med mat til sykehuset
  • Besøkende skal utføre håndhygiene når de forlater sykehuset
  • Pasienten skal utføre håndhygiene når besøkende forlater rommet
  • Vi vil individuelt legge til rette for besøk til de som er kritisk syke eller døende, pasienter med langvarige opphold, og når pårørende er barn.