Besøksforbud

Til orientering innfører vi nå besøksforbud. Det er kun pasienter som er kritisk syke som kan ha besøk etter nærmere avtale med avdelingen. Øvrige pasienter kan dessverre ikke få besøk så lenge KORONAUTBRUDDET varer. Vi beklager ulemper dette medfører.