Brukermedvirkning på Haraldsplass

Brukerutvalget er valgt av styret ved sykehuset, og det er de store interesseorganisasjonene som har retten til å nominere representanter. Vi er et rådgivende organ for styret, og fra i år også representert i styret. Vi skal se til at sykehuset oppleves akkurat som det store slagordet for sykehuset er: kompetanse med hjertevarme.

Jorund Stellberg, leder av Brukerutvalget på Haraldsplass Diakonale Sykehus
 

Brukerutvalget har en rekke møter og gode diskusjoner på forskjellige møteplasser med sykehuset gjennom året, nå også i styret.

Det gjelder blant annet bedre pasientopplevelser, trygghet rundt medisinering, fristbrudd, kommunikasjon mellom sykehus og kommuner, så vel som innspill til sykehusets strategi og oppfølging av helseministerens årlige sykehustale.

Vi ønsker å være gode samspillere for å oppnå felles mål om stadig bedre helsetjeneste på sykehuset vårt, være seg konkret medisinsk behandling, forebygging som kan gi oss en investering i vunnet livskvalitet i dagliglivet.
Vunne leveår er samtidig en investering i produktiv evne. Denne gir oss større mulighet til å bidra i det store fellesprosjektet som finansiering av helsetjenesten er.

Vi har i dag et godt samarbeid med sykehusets ledelse og ansatte som vi møter, og med en klar oppfatning om felles mål.

Jeg er sterkt opptatt av samspillet som er avgjørende for at vi som pasienter skal oppleve sykehusets visjon. Som pasienter er vi erfarne beslutningstakere i eget liv, og selv om vår kompetanse er svært ulik de ansattes kompetanse her på sykehuset, så vil jeg vil hevde, den har lik verdi.

Det er ikke alltid at helsepersonell kan hjelpe eller svare, og ikke mindre viktig er det at det i forkant blir gitt rom for alle i den vanskelige samtalen, noe som vil være spesielt viktig for at vi som pasienter ikke vil kjenne oss avvist. Vi behandler ikke enkeltsaker, det tar vårt utmerkede pasient- og brukerombud seg av, men vi har jevnlig kontakt og samtale med ombudet.

Pasienthistorier som fortelles, gir oss i utvalget allikevel gode innspill til råd og diskusjoner med sykehuset. Vi hører gjerne pasienthistorier som bidrar til det vi alle ønsker, et sykehus som lever opp til sine verdier: respektfull, samhandlende, medmenneskelig og kompetent.

Du finner oss på https://www.haraldsplass.no/om-haraldsplass/brukerutvalget.

Beste hilsen
Jorund Stellberg