HELSENORGE

Elektronisk ankomstregistrering og betaling ved radiologisk avdeling

Alle poliklinikker ved Haraldsplass Diakonale Sykehus vil fra mandag 21. mars tilby pasientene digitale løsninger for betaling og ankomstregistrering. Når radiologisk avdeling kobler seg på den elektroniske løsningen (Imatis) vil alle våre pasienter ved ankomst registrere seg selv og velge selv om de vil betale med Vipps eller faktura.


Pasienten får en SMS med informasjon om ankomstregistrering fra sykehuset én time før man skal møte på poliklinikken. Helse Vest og Haraldsplass har jobbet i lengre tid med både digitale og fysiske løsninger som skal gjøre at dette nå er mulig i hele sykehuset. Når pasienten skal finne frem på egenhånd krever det god oppmerking og skilting. Bruker man smarttelefonen ved registrering er det også en kartfunksjon i løsningen som viser hvor man skal gå inne i sykehusbygningen for å finne frem til riktig ventesone.

For pasienter som ikke bruker smarttelefon er det automater i hovedresepsjonen der man kan melde sin ankomst, og få den nødvendige informasjonen slik at man trygt kommer seg til behandlingstedet. For pasienter som trenger assistanse er selvsagt resepsjonen alltid tilgjengelig. Alle pasienter vil ved ankomstregistrering få en referansekode som gjelder for alle avtaler denne dagen. Denne vil vises på skjermene i ventesonen i stedet for navnet til pasienten.

Helhetlig løsning på sykehuset
«Vi er svært glade for nå å kunne tilby ankomstregistering og betaling for radiologi-timer, da dette har vært etterlengtet fra første start i 2019. Vi har opplevd at pasienter har glemt radiologi-timen sin, siden vi inntil nå kun har vist somatikk-timene. Med den nye løsningen vil pasienten motta info om alle dagens timer og trenger ikke lenger være usikre på om radiologi-timen fremdeles gjelder denne dagen», sier regional prosjektleder i Helse Vest IKT, Edith Kalve.

Etter endt sykehusbesøk kan pasienten betale med vipps eller faktura, og trenger ikke tenke på å betale før man forlater sykehuset. Hvis man ikke tar et aktivt valg, vil Imatis automatisk sendes ut faktura 2 dager etter behandling. Haraldsplass Diakonale Sykehus er første sykehus i HV som tar i bruk løsningen fra Imatis på hele sykehuset. En bevisst satsing på bruk av ny teknologi og fokus på helhetlig pasientbehandling har gjort dette mulig.
    
«Denne regionale løsningen vil etter hvert som den kommer på plass i hele Helse Vest gjøre arbeidshverdagen lettere for alle ansatte på sykehusene. Ved at alle kan se hvor pasienten er i behandlingsforløpet, kan de ulike avdelingene samkjøre pasientbehandlingen, noe som sparer ventetid både for ansatte og pasienter, og sørger for god pasientflyt. For at dette systemet skal fungere optimalt er det viktig at alle behandlere ferdigstiller pasientene, og slik melder dem klare for neste behandlingsted», sier lokal prosjektleder for innføring av Imatis, Michael Fjeldstad.