HELSENORGE

Endring i besøksregler ved Haraldsplass

Det er mindre Covid-19-smitte i samfunnet rundt oss og det er høy vaksinasjonsdekning blant ansatte og pasienter. Behovet for forsterkede tiltak for å avgrense smitte er mindre enn tidligere.  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet presiserer at helseinstitusjoner skal legge til rette for at innlagte pasienter kan få besøk.

På denne bakgrunn avvikles anmodning om å begrense antall besøkende. Det anmodes ikke lenger om at alle besøk skal være avtalt på forhånd, men oppfordres til at besøk gjennomføres i visittid.

De generelle smittevernrutinene i sykehuset tilsier at besøkende og eventuelle ledsagere skal være friske og utføre håndhygiene når de ankommer og forlater sykehuset.