Helsenorge

Forberedt på utbrudd

Coronaviruset er ikke påvist i Norge, men vi er forberedt på at det også kan komme hit.

Smittevernoverlege Fredrik Grøvan

​Sykehuset samarbeider med Haukeland universitetssykehus for å stå godt forberedt og ha beredskap i tilfelle det skulle bli et større utbrudd.

- Vi følger tett med på utviklingen og har avtale med Haukeland om at pasienter med mistanke om Corona virusinfeksjon innlegges ved infeksjonsseksjonen der. Skulle det oppstå mistanke om akutt Corona virusinfeksjon hos pasient som allerede er innlagt ved Haraldsplass, har vi også gode rutiner for hvordan dette skal håndteres, sier smittevernoverlege Fredrik Grøvan.

Fokus på god håndhygiene

- For å unngå smitte anbefaler vi basale smittevernrutiner som vaske hendene ofte og godt (med såpe og vann eller bruke hånddesinfeksjonsmiddel), hoste i albuekroken, og å holde seg hjemme dersom du blir syk, sier Grøvan.

Se også informasjon fra Haukeland.
Korleis førebur sjukehuset seg på å ta imot pasientar med mogleg coronavirus?