HELSENORGE

Haraldsplass best i landet på riktig antibiotikabruk

Haraldsplass Diakonale Sykehus har fått god kontroll med bruken av bredspektret antibiotika, som trolig er den viktigste årsaken til økning av multiresistente bakterier.

Antibiotika tabletter. foto

Sykehuset har redusert bruken av bredspektret antibiotika med 26 prosent fra 2012 til 2015. HDS er det sykehuset i Norge som har redusert bruken mest siden 2012. Ingen andre norske sykehus har lavere bruk av bredspektret antibiotika i forhold til pasienter innlagt.  De gode resultatene kommer av et langsiktig og målrettet arbeid i sykehuset ledet av smittevernoverlege Ottar Hope.

Overforbruk av antibiotika, som resulterer i økningen av resistente bakterier, er en stor utfordring for helsevesenet. Regjeringen har mål om at antibiotika bruken skal reduseres med 30 prosent innen 2020, og har lansert en handlingsplan for hvordan sykehusene skal nå målet. Det er i hovedsak bruk av bredspektret antibiotika som driver økningen av multiresistente bakterier.