HELSENORGE

Haraldsplass blant landets beste sykehus på behandling ved hjerneslag

Haraldsplass Diakonale Sykehus ligger helt i toppsjiktet når det gjelder å gi rask behandling ved hjerneinfarkt. Over 79 prosent av pasientene får trombolysebehandling innen 40 minutter.

Erfarne fagfolk øver jevnlig for å sikre et raskt og godt slagforløp på Haraldsplass Diakonale Sykehus
Erfarne fagfolk øver jevnlig for å sikre raskt og godt slagforløp på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

​Helsedirektoratets nasjonale kvalitetsindikatorer viser at Haraldsplass Diakonale Sykehus er nest best i landet når det gjelder hvor mange pasienter med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling (blodproppløsende medikament gitt intravenøst) innen 40 minutter etter innleggelse.

Hvordan behandles hjerneslag?

Årlig rammes om lag 10 000 nordmenn av hjerneslag, som skyldes en blodpropp i karsystemet i hjernen. Det er mulig å løse opp blodproppen ved hjelp av medisin (trombolyse). Denne behandlingen virker best jo tidligere i forløpet medisinen gis.

Ved enkelte tilfeller kan pasienten behandles med blodproppfisking, på fagspråket kalt trombektomi. Denne behandlingen er høyspesialisert og gis i dag kun ved større universitetssykehus. De pasientene som har behov for blodproppfisking, får en meget rask diagnostisering på Haraldsplass, og overføres deretter umiddelbart til Haukeland.

Når minuttene teller

Hvert minutt teller. Jo kortere tid det går til trombolysenålen settes, jo mindre risiko er det for at proppen skal påføre hjernen varige skader. Haraldsplass Diakonale Sykehus har jobbet grundig med å knipe livsviktige minutter for hjerneslagpasientene. Tiden fra pasientene kommer til Haraldsplass og trombolysebehandlingen starter er gjennomsnittlig 29 minutter. Dette inkluderer mottak av pasient av erfaren lege, CT-undersøkelse og start av behandling med trombolyse. Haraldsplass er blant de beste sykehusene internasjonalt på raskt forløp.

- Vi har jobbet systematisk med å lage god flyt på behandlingsforløpet og øver månedlig for å sikre at vi kan gi pasientene rett behandling så raskt som mulig, sier klinikkdirektør Åse Nordstrønen.

Kjenner du symptomene for hjerneslag?

Mange slagpasienter kommer for seint på sykehuset til å få trombolyse (medisiner som løser opp proppen). Trombolyse må gis innen fire og en halv time etter at proppen setter seg. Et nasjonalt mål er å gi trombolyse til 20 prosent av slagpasientene. Vær derfor spesielt oppmerksom dersom du selv eller noen du er sammen med får symptomer som tyder på hjerneslag. Da må du ringe 113 så raskt som mulig, for å komme til sykehus for behandling. Se gjerne denne filmsnutten for de viktigste Symptomer på hjerneslag.

Kvalitet og måloppnåelse

Norsk hjerneslagregister har definert at høy måloppnåelse for sykehusene er når minst 50 prosent av pasientene som trombolysebehandles starter behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. På landsbasis i 2015 fikk 59,4 prosent av alle pasienter med hjerneinfarkt trombolysebehandling innen 40 minutter etter innleggelse. Sykehuset Østfold ligger øverst på listen med 80,4 prosent, med Haraldsplass Diakonale Sykehus som nummer to med 79,3 prosent.

​Kvalitetsindikator

​Haraldsplass Diakonale Sykehus

​Høy måloppnåelse

​Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter

​79,3 % av pasientene som trombolysebehandles starter behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.

​Høy måloppnåelse er når minst 50 % av pasientene som trombolysebehandles starter behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse (Norsk hjerneslagregister)

​Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag

​95,1 % av pasientene med akutt hjerneslag behandles i slagenhet.


Målet er at alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i en slagenhet som kombinerer akutt behandling og rehabilitering.

I klinisk praksis er målet 90 % og dette målnivået er også samordnet med Sverige og Danmark. (Nasjonale retningslinjer).

​Antitrombotisk behandling etter hjerneinfarkt.

(sekundærforebyggende legemiddelbehandling - plate

​93 % av pasientene får antitromisk behandling etter hjerneinfarkt.

​Nasjonale retningslinjer anbefaler at alle pasienter med hjerneinfarkt bør få antitrombotisk behandling for å forebygge slike hendelser.

Her finner du alle kvalitetsindikatorene

Fant du det du lette etter?