Helsenorge

Haraldsplass Diakonale Sykehus trapper opp aktiviteten

Sykehuset går nå gradvis over til mer normal drift som følge av flatere covid-19 kurve.

​Med stabilt lav innstrøm av Covid-19 pasienter kan sykehuset nå gradvis øke opp igjen antall planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler, i tillegg til den daglige behandlingen av akuttpasienter. Dette betyr at pasienter som har fått utsatt sine poliklinikktimer og operasjoner etterhvert vil få innkalleringer til sin behandling igjen.  

– Når vi nå har vi en mer oversiktlig situasjon ønsker vi å behandle flere av de som av ulike årsaker har fått utsatt sin avtale, og som ville kunne få helsekonsekvenser om de må vente for lenge, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen.  

For planlagte operasjoner vil personer med prognosetap prioriteres, og aktiviteten vil bli lagt opp slik at den ikke belaster intensivavdelingen for mye.

 

Smittevern og pasientbehandling

Av smittevernhensyn vil sykehuset begrense trafikken inn i sykehuset, med fortsatt strenge smitteverntiltak og besøkskontroll. Alle som skal til timeavtale blir screenet på forhånd for mulig covid-19 smitte, for å sikre at ingen tar med seg smitte inn i sykehuset.

Sykehuset vil også fortsette å tilby telefon- og videokonsultasjoner for pasienter som trenger oppfølging og kontroll, der fysiske undersøkelser ikke er nødvendig. De som har behov for behandling ved sykehuset skal få det.

– Det er trygt å komme til sykehuset. Som pasient må du ta kontakt med fastlege, legevakt og sykehus dersom du har behov for hjelp, sier Fyllingen.

 

Godt forberedt

Sykehuset vurderer situasjonen fortløpende og vil raskt kunne omprioritere driften dersom situasjonen tilsier det. Sykehuset er nå godt forberedt til å ta imot pasienter med koronasmitte, og har gode planer for å håndtere situasjonen i samarbeid med Helse Bergen om pandemien skulle utvikle seg.