HELSENORGE

Haraldsplass er forberedt på å ta imot pasienter med koronavirus (Covid 19)

Haraldsplass Diakonale Sykehus er klar til å ta imot pasienter i våre opptaksområder som trenger behandling ved sykehus som følge av virussykdommen.

Tiltak satt i verk:

  • Møte hver uke i beredskapsledelsen fremover, sammen med smittevern og infeksjonskompetanse.
  • Grundig gjennomgang og oppdatering av Pandemiplan, med trinnvis opptrapping av kapasitet og samarbeid med Helse Bergen
  • Kartlegging av lagerbeholdning på smittevernutstyr/MTU
  • Tett oppfølging av medikamentforsyning
  • Koordineringsgruppen mellom kommuner, Haraldsplass og Helse Bergen er mobilisert
  • Tett kontakt med regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest, Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet
  • Informasjon er lagt ut på intranettet Dag & Natt og www.haraldsplass.no, og andre kanaler sykehuset bruker i sin kommunikasjon.

Oppdatert pandemiplan
Sykehusets pandemiplan er under oppdatering og ferdigstilles i beredskapsutvalget til uken. Her er det lagt opp til en trinnvis opptrapping av kapasitet i samarbeid med Helse Bergen og sett nærmere på hvilke konsekvenser dette kan ha for driften av vårt sykehus.

- Dette grunnarbeidet er viktig å ha på plass når det nå ligger an til at vi kan få pasienter med koronavirus også fra vårt opptaksområde, sier kvalitetssjef Tove Zakariassen. Hun leder arbeidet med oppdateringen av pandemiplanen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

Pandemiplanen tar høyde for svært ulike situasjoner, eksempelvis at en stor del av befolkningen kan bli smittet, og at mange av disse også krever sykehusinnleggelse.

- Hvor mange smittede pasienter som trenger behandling ved sykehus vil være utløsende for at vi iverksetter pandemiplanen, sier klinikkdirektør og beredskapsansvarlig Roger Sørheim. Da handler den i stor grad om hvor og hvordan vi tar imot forventet strøm av pasienter. Planen er dynamisk og vil bli justert etter behov, legger han til.

Iverksetting av Pandemiplanen vil påvirke driften i sykehuset:

  • Planlagt aktivitet i sykehuset vil bli redusert etter hvert som tallet på pandemipasienter eventuelt øker.
  • Haraldsplass Diakonale sjukehus og Helse Bergen vil i en beredskapssituasjon få en felles beredskapsledelse, og ha fortløpende kontakt om situasjonen.