HELSENORGE

Haraldsplass og Haukeland i grønn beredskap

En mer normal aktivitet i sykehusene gjør at Haukeland universitetssjukehus (HUS) og Haraldsplass Diakonale sykehus (HDS) nå senker beredskapen til grønt nivå fra 14. januar.

Grønt beredskapsnivå betyr at situasjonen fremdeles er uavklart og at det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. 

- Vi går ned i beredskap når vi kan, og opp igjen når vi må. Akkurat nå er vi en periode med færre covid-innlagte og litt bedre kapasitet, og da signaliserer vi nettopp det både internt og eksternt ved å gå fra gult til grønt. Så vet vi at det kan komme en ny bølge om noen uker, og da er vi rede til å høyne beredskapen raskt igjen, sier Eivind Hansen, administrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus.

De to sykehusene i Bergen har vært på gult beredskapsnivå siden 23. november, på grunn av stor innstrøm av koronapasienter og høyt sykefravær blant egne ansatte.

Torsdag morgen var det 10 innlagte på Haukeland og 7 på Haraldsplass. 

- Vi har nå tilnærmet normal drift i sykehuset. Vi følger situasjonen nøye og vil tilpasse aktiviteten etter behov. Samtidig prioriterer vi nå opplæringsaktiviteter for vårt helsepersonell, sier Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

Det er ikke smittevernrestriksjoner i sykehusene, men sykehusdirektørene oppfordrer likevel publikum til å begrense besøk. 

- Det er fremdeles viktig å skjerme de mest sårbare pasientene og vårt nøkkelpersonell for smitte, så vi oppfordrer generelt pasienter og pårørende til å vurdere om besøket kan vente til pasienten kommer hjem, sier Fyllingen og Hansen.