Haraldsplass scorer høyt på kvalitetsindikator for overlevelse

Folkehelseinstituttets rapport om overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus viser at Haraldsplass Diakonale Sykehus er best på overlevelse. Sykehuset skårer signifikant høyere på overlevelse totalt sett for alle diagnosegrupper, med en overlevelsesprosent på 96,2 prosent.

Illustrasjonsfoto av pasient som ankommer akuttmottaket
 

Det viser en kvalitetsmåling for 2016 fra Folkehelseinstituttet. Rapporten viser andelen pasienter som er i live 30 dager etter innleggelse i sykehus. Tallene viser totaloverlevelse, beregnet ut ifra diagnosegrupper som står for 80 prosent av dødeligheten på norske sykehus.

Det er også laget egne indikatorer for førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd. Haraldsplass Diakonale Sykehus er også trukket frem for signifikant høyere overlevelse på hjerteinfarkt med en overlevelsesprosent på 94,7 prosent, sammen med SiV, UNN og Vestre Viken.

- Vi jobber kontinuerlig med å ha pasienten i fokus og er svært glad for at vi har gode overlevelsestall og at holder oss i toppskiktet på denne kvalitetsindikatoren over tid, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen. - Det er spesielt gledelig siden vi har høyere gjennomsnittsalder på våre pasientgrupper. 

- Vi har sett varig positiv effekt av vår organisering av akuttmottaket, med erfarne overleger som møter pasientene tidlig og sikrer at utredning og behandling blir så riktig som mulig så tidlig som mulig, legger Fyllingen til.