HELSENORGE

Historisk merkedag for Haraldsplass

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sto i dag for den høytidelige grunnsteinsnedleggelsen inne i det som blir foajeen i det det nye, moderne sykehuset.

Helseminister Bent Høie la ned grunnsteinen til det nye hovedbygget til Haraldsplass Diakonale Sykehus
Helseminister Bent Høie la ned grunnsteinen til det nye hovedbygget til Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Inne i grunnsteinen ligger et bronseskrin som inneholder byggetegningene, dagens utgave av Dagen, BA, Bergens Tidende og Vårt Land, en Bibel, et diakonissekors, to forskningsartikler og en eske med dagens biomedisin for å signalisere hva som var nytt i 2017.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, dekan ved det Medisinske fakultet Nina Langeland, adm. direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus Kjerstin Fyllingen og adm direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse Jørn-Henning Theis.

- Det er et utrolig løft som gjøres gjennom dette bygget for Haraldsplass Diakonale Stiftelse og sykehuset. Det vitner om en positiv tro på fremtiden og for å fortsatt utvikle helsetjenesten, sa helse- og sosialminister Bent Høie.

– Det er det den diakonale stiftelsen og ideelle delen av helsetjenesten som har sett nye behov, sett nye pasienter og brukere med behov og hele veien lagt foran og utviklet tjenestene. Det er jeg sikker på også vil skje i fremtiden, ikke minst med bygget her og lokaliseringen som blir en utrolig sterk og tung nasjonal helseklynge i dette området.

- Winston Churchill sa en gang; først former vi byggene og så former byggene oss. Det tror jeg det er mye klokt i, om hvordan vi har det rundt oss, hvordan vi tar imot pasientene, hvilket bygg man kommer inn i, hvilket rom man får bo på. At det er noe fint og moderne som skaper en god atmosfære. Det forteller også noe om hvilke verdier man legger vekt på. Jeg gratulerer så mye med dagen og ønsker lykke til!

- Jeg synes vi skal gi en ekstra applaus til gjengen her i grønne klær. De representerer det jeg mener er det aller, aller flotteste med den måten vi tenker på her, nemlig å mobilisere frivillige til å være med inn i sykehuset for å sørge for at pasientene finner frem, får noen å snakke med, får en hånd å holde i og er tilstede hele veien.

Helse- og omsorgsministeren hyllet de frivillige under dagens markering av grunnsteinsnedleggelsen til nytt hovedbygg for Haraldsplass Diakonale Sykehus.