Helsenorge

Korona: Besøk på sykehuset

Haraldsplass Diakonale Sykehus åpner opp for besøk når vi er sikker på at dette kan gjøres på en trygg og god måte.

Onsdag kom myndighetene og Folkehelseinstituttet med nye anbefalinger som åpner opp for besøk til pasienter som er innlagte på norske sykehus.

I anbefalingene er det fremdeles en del hensyn som må ivaretas, for å sikre at besøk kan skje på en trygg og god måte. Det er også presisert at det må gjøres lokale tilpasninger, og at det er opp til hvert enkelt sykehus hvordan en organiserer dette. Haraldsplass Diakonale Sykehus ser nå nærmere på dette og vurderer tiltak før vi åpner opp sykehusene igjen for pårørende.
- Dette skal vi planlegge grundig før vi åpner opp igjen for besøkende, slik at vi kan ivareta tryggheten for våre pasienter og ansatte. Det er den viktigste oppgaven vår. Vi vil komme med nye retningslinjer for besøkende i neste uke, sier administrerende direktør Kjerstin Fyllingen.