Helsenorge

Koronavirus: Dette gjør du ved mistanke om smitte

Har du vært på reise i områder med spredning av koronasmitte, og har en nært forestående undersøkelse eller poliklinisk time hos oss, ber vi deg om å ringe sykehuset på forhånd.

Alle som ikke har vært i utbruddsområdene kan trygt komme til sykehuset (trenger ikke ringe på forhånd).

Foto: CDC, Alissa Eckert

​Sykehuset har iverksatt tiltak for å beskytte pasienter og medarbeidere i tråd med de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Har du vært på ferie / reise i risikoområder med vedvarende spredning av coronaviruset (Covid-19) de siste 14 dagene og en nært forestående poliklinisk time ved Haraldsplass Diakonale Sykehus ber vi om tar kontakt med sykehuset for å avklare om du skal møte eller ikke til oppsatt time.

Dette gjelder også timeavtaler for røntgen- og labundersøkelser.

Se FHI.no for oppdatert oversikt over smitteområdene.