Letter på besøksforbudet

Haraldsplass Diakonale Sykehus åpner nå for begrenset besøk, som følge av en lavere covid-19 forekomst i samfunnet.

Sykehuset er fremdeles i en beredskapssituasjon og holder derfor på smitteverntiltak. Derfor er det kun nærmeste pårørende, 1-2 personer, som kan besøke pasienter i denne perioden.

- Vi ber om at besøkende tar kontakt med aktuell avdeling på dagtid og i god tid på forhånd for å planlegge besøket. Vi vil også stille spørsmål for å vurdere om de er en smitterisiko for å sikre at det fremdeles er trygt å komme til sykehuset, sier fagdirektør Petter Thornam.

Sykehuset ber også pårørende vurdere om det er nødvendig å besøke pasienter som har kort liggetid.

- For pasienter som har kort liggetid oppfordrer vi pårørende til å begrense besøk og ta i bruk digitale informasjonskanaler for kontakt med sine. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører og ber om forståelse og omtanke for alle våre pasienter og medarbeidere.

Han presiserer at smittefaren ikke er over, Haraldsplass hadde senest en nyinnlagt pasient med påvist covid-19 denne uken og at sykehuset derfor følger nøye med på utviklingen.

- Skulle smittepresset øke, vil vi stramme inn på besøksmuligheten igjen, sier Thornam

Dersom du er i hjemmekarantene, venter på prøvesvar mht. covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftvegsinfeksjon skal du selvsagt ikke komme på besøk.

- Dette betyr at du holder deg hjemme dersom du har tegn til infeksjon, som hoste, snue, feber eller andre infeksjons-symptomer, sier Thornam.

Regler for besøk:

  • Avtal besøket med aktuell avdeling på dagtid og i god tid før besøket
  • Avtalte besøk bør om mulig gjennomføres i sykehusets visittid
  • God håndhygiene er viktig når du kommer til sykehuset, også ved besøk utendørs
  • Gå direkte til og fra pasientrommet. Dersom pasienten ikke er på enerom, kan besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
  • Hold avstand (minst 1 meter) til ansatte og andre pasienter enn den du besøker, samt til andre pasienter sine besøkende
  • Hold avstand (minst 1 meter) til den du besøker, med unntak av husstandsmedlemmer
  • Ikke ta med mat til sykehuset
  • Besøkende skal utføre håndhygiene når de forlater sykehuset
  • Pasienten skal utføre håndhygiene når besøkende forlater rommet

Vi vil individuelt legge til rette for besøk til de som er kritisk syke eller døende, pasienter med langvarige opphold, og når pårørende er barn.