HELSENORGE

Miljøarbeid gir flere gevinster

Sykehusets fokus på å redusere forbruk og avfall gir positive resultat for miljøet, men også flere gevinster. På operasjonsavdelingen har miljøtiltakene bedret både pasientsikkerheten og arbeidssituasjonen for de ansatte.

Seksjonsansvarlig Gunn Olaug Mæland Kvalvåg er opptatt av å finne miljøvennlige løsninger for operasjonsavdelingen.
Seksjonsansvarlig Gunn Olaug Mæland Kvalvåg er opptatt av å finne miljøvennlige løsninger for operasjonsavdelingen. Foruten å spare miljøet, gir de nye løsningene bedre kvalitet, bedre arbeidshverdag (HMS) for medarbeiderne.

Bedre kildesortering med dekontaminator

I dag er medarbeiderne på operasjonsavdelingen mer bevisst på
kildesortering. Et viktig tiltak er overgang til dekontaminator med
posekuttere for bedre håndtering av poser med skyllevann etter
operasjoner. Resultatet er både mer miljøvennlig og rimeligere enn
tidligere praksis.

– Tidligere kastet vi posene med skyllevann i egne risikokartonger.
Nå går posene i vanlig restavfall etter at den nye dekontaminatoren
vår har kuttet dem slik at de blir tømt, skylt, vasket og desinfisert.
I tillegg til miljøgevinsten, sparer vi også penger på reduksjonen av
risikoavfall, sier Gunn Olaug Mæland Kvalvåg.

Mindre avfall med gjenbrukskontainere

Et annet viktig miljøtiltak er overgang til gjenbrukskontainere for
sterilisering av operasjonsutstyr. I dag legges metallrister med
spesialinstrument til ulike operasjoner i spesialbygde kontainere
som blir forseglet før sterilisering. Som resultat reduseres den
omstendelige pakkingen av rister i tolags spesialpapir betydelig, og
dermed reduseres også papirbruken og avfallet. Når hver operasjon
genererer ca. to sekker med papiravfall som ikke er egnet til
papirgjenvinning, er miljøgevinsten stor ved å reduser denne.
Sykehuset forventer en reduksjon i innkjøp av papir for sterilisering
på ca. kr. 200.000 i året med bruk av slike containere.

– Vi ser en stor gevinst både miljømessig og økonomisk. Oversikt
over reell gevinst vil vi sikkert se etter et år. Vi har ønsket oss dette
lenge og fikk satt fokus på det etter eksternrevisjon med ytre miljø
inne i operasjonsavdelingen i 2017. Etter klarsignal fra ledelsen,
investerte vi i containere, sier avdelingsleder Lise Rastum.

– Dette er et stort miljøtiltak for oss, som vi ser også vil lønne seg
økonomisk på sikt. Med en investering på ca. 1.150.000 kroner
regner vi med at vi har tjent inn disse kontainerne løpet av ca.
fem år, og derifra er det ren innsparing, sier Kvalvåg.

Energiforbruket går også ned når en slipper å resterilisere
operasjonsutstyr gjennom autoklavering. I tillegg reduseres
mengden med spesialavfall som må fraktes til og fra sykehuset
med tre tonn årlig. Denne reduksjonen i transport er også godt
for nabolaget til sykehuset.

Sikrere levering av sterilt operasjonsutstyr

Den nye ordningen med forseglede gjenbrukskontainere gir også
en sikrere levering av sterilt operasjonsutstyr. Tidligere praksis var
sårbar i forhold til at utstyret ble usterilt om en var uheldig å få hull
i spesialpapiret. Da måtte hele jobben gjøres på nytt, som tok 1-1/2 time
ekstra og kunne, i verste fall, føre til utsettelse av operasjoner.

Bedre arbeidsdag for medarbeidere

Overgangen til gjenbrukskontainere har også gitt de ansatte en bedre
arbeidsdag, med færre løft av tungt utstyr. Dette er en god endring for
medarbeidere som har slitt med vonde skuldre og belastningsskader.

– Når to av tre tunge løft forsvinner med den nye ordningen, er dette
en viktig HMS forbedring for våre medarbeidere. Tid sparer vi også,
siden hele prosessen går raskere, sier Kvalvåg.

I tillegg til innføring av gjenbrukscontainere, har avdelingen «slanket»
innholdet på instrumentbrikkene for at operasjonssykepleierne og
assistentene ikke skal løfte for tungt. Dette har også gitt mer
oversiktlige instrumentbrikker.

– Før innføringen vurderte vi behov for flere assistenter på kveldstid
på sterilsentralen. Dette kan vi nå unngå. En fantastisk god innsats
av alle involverte! sier Rastum.

God overgang: Det har blitt nye måter å jobbe på for oss alle sammen, men det har gått utrolig bra å innføre det. Jeg er imponert! Alle er så glad for dette, sier Gunn Olaug Mæland Kvalvåg.

Er du interessert i å finne ut mer om hvordan landets sykehus jobber med samfunnsansvar? Da er Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar tilgjengelig her.