Møter eldrebølgen sammen

Bergen får et nytt eldremedisinsk spesialistsenter i 2019. Haraldsplass Diakonale Sykehus og NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har inngått en langsiktig samarbeidsavtale for å gi et bedre tilbud til eldre pasienter.

Bergen får et nytt eldremedisinsk spesialistsenter
Frode Wikne og Kjerstin Fyllingen signerer avtalen som skal gi Bergen et nytt spesialtilbud for syke eldre.

​Sykehusene har spesialkompetanse på henholdsvis geriatri og alderspsykiatri og skal bygge et nytt felles spesialistsenter for syke eldre.

- Vi har det samme samfunnsoppdraget og nå går vi sammen for å gi enda bedre pasientbehandling. Vi skal lære av hverandre og være klar for å møte eldrebølgen sammen, sier Frode Wikne, direktør ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus.

Olavikens alderspsykiatriske poliklinikk har årlig 2000 konsultasjoner og dekker 24 kommuner i Hordaland, Sogn og Rogaland. Haraldsplass sin geriatriske poliklinikk har årlig 1000 konsultasjoner for kommunene i Hordaland.

- Vi vil utnytte hverandres kompetanse til det beste for den enkelte pasient. Samarbeidet vil gi et bredere tilbud for utredning og behandling av eldre, som ofte har mange diagnoser, sier Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Klart neste sommer
Olavikens alderspsykiatriske poliklinikk holder i dag til i leide lokaler i 7. etasje på Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Haraldsplass sin geriatriske poliklinikk holder til i 6. etasje. I forbindelse med flytting til nytt sykehusbygg i oktober skal hele det gamle sykehusbygget rehabiliteres. Det nye samlede eldremedisinske spesialistsenteret vil få tilhold i det gamle byggets 2. etasje. Åpning blir trolig over sommeren 2019.

- Vi er glad for å ha fått dette på plass. Nå skal vi i tillegg til gode forberedelser ha god kommunikasjon ut mot kommunene slik at de vet hvor de skal få hjelp til sine pasienter, sier Frode Wikne.

Olaviken og Haraldsplass er to private ideelle aktører som leverer pasienttjenester etter avtale med Helse Vest. Samlokaliseringen er også et svar på regjeringens bestilling om mer samhandling mellom norske sykehus.

- Vi mener dette er en viktig og riktig satsning og ser frem til at vi kan begynne bygging av et nytt eldremedisinsk spesialistsenter, sier Kjerstin Fyllingen.

Avtale for 20 år

Haraldsplass og Olaviken har allerede et godt samarbeid. Den nye avtalen som ble signert 9. oktober og vil gjelde for de kommende 20 år. I tiden frem til åpning vil aktørene jobbe fram konsepter og samarbeidstjenester ved hjelp av en arbeidsgruppe med representanter fra både Haraldsplass og Olaviken og brukerne.