HELSENORGE

Nå kan du se hvem som har åpnet journalen din

For ett år siden fikk pasienter i Helse Vest tilgang til å se pasientjournalen sin på nett. Siden da har over 650 000 pasienter nyttet seg av tilbudet, og tilbakemeldingene er positive. Nå blir løsningen utvidet med Tilgangslogg. Det er en oversikt over hvem som har åpnet journalen din.

Eldre pasient med nettbrett
Nå kan du se hvem som har gjort oppslag i journalen din. Foto: Colourbox

– Å tilby tilgangsloggen på nett er et naturlig neste steg etter at vi åpnet opp for at pasienter kunne se journalen sin på nett, seier Ole Jørgen Kirkeluten, prosjektleder for Min pasientjournal. Han legger til:

–Alle pasienter skal være trygge på at pasientinformasjonen deres blir håndtert på en god måte, og de skal oppleve å ha kontroll over sine egne personopplysninger. Å legge tilgangsloggen på nett er enda et viktig skritt i retning Pasientens helsetjeneste.

Det er oppslag gjort i journal etter 1. mars 2016 (somatikk) og etter 12. september 2016 (rus/psykisk helsevern) som vil vises på nett.

Derfor åpne​​​r de journalen din

Det kan være mange grunner til at en ansatt trenger tilgang til journaler. Det kan være for å booke om timer, endre på rom eller leger, legge til prøvesvar som akkurat er kommet inn eller rette opp feil.

Det er også IT-arbeidere som er inne i journaler i forbindelse med vedlikehold på det elektroniske pasientjournalsystemet eller som brukerstøtte for helsepersonell. 

I slike tilfelle vil ofte journalen være åpnet uten at noen av journaldokumentene er åpnet. 

Rett til å få en forkl​​aring

Alle ansatte skal ha en grunn for å åpne pasientjournalen din. Den grunnen vil stå under «Begrunnelse for innsyn» helt til høgre i Tilgangsloggen. 

Etter Personopplysningslova (§18) kan du kreve en forklaring på hvorfor det er gjort oppslag i journalen din. Generelle spørsmål om tilgangslogg kan du ta på telefon, men har du spørsmål om et spesifikt oppslag, må du fylle ut et skjema og sende til sykehuset.