HELSENORGE

Noklus tilbyr nå tjenester til hele den norske helsetjenesten

Fra 1. januar er Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) og Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) slått sammen til en organisasjon. Det nye navnet blir Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, fremdeles forkortet Noklus. 

Seksjonsleder Gunn B B Kristensen og leder Sverre Sandberg. Foto: Atilla Ekrem Gunhan.

NKK har tidligere formidlet kvalitetsvurderingsprogram til alle landets sykehuslaboratorier og private laboratorier innen medisinsk biokjemi, mens Noklus har tilbudt tjenester til virksomheter som utfører laboratorieanalyser utenfor sykehus. Sammenslåingen vil bety at man får et helhetlig tilbud innen kvalitetsforbedring av all medisinsk laboratorievirksomhet i Norge.

Tidligere leder i NKK, Gunn B. B. Kristensen, blir leder for den nyopprettede seksjonen «Sykehuslaboratorier», og Sverre Sandberg fortsetter som leder i «nye» Noklus. Begge er godt fornøyde med sammenslåingen, og mener dette var en naturlig vei å gå.

«Å samle kvalitetssikring av laboratorietjenester gir nye muligheter for å jobbe på tvers av ulike nivå i helsetjenesten. Vi får en mer robust organisasjon, og vil ha mulighet for å gi et bedre og mer helhetlig tilbud innen kvalitetssikring av laboratorietjenester», sier Kristensen.

Du kan lese mer om sammenslåingen på Noklus sin hjemmeside.