HELSENORGE

Ny Podcast fra Haraldsplass

Denne uken lanserer vi Hjelpepodden - en podcast om ordninger for pasienter og pårørende ved sykdom.

Hjelpepodden er en ny Podcast fra Haraldsplass Diakonale Sykehus. Fra venstre seksjonsansvarlig klinisk sosionom Line Solheim, E-læringskonsulent Rune Letrud ved VID og klinisk sosionom Anita Bøe Lagos.

I studio er sosionomene Line Solheim og Anita Bøe Lagos.

Podcasten er produsert av Haraldsplass Diakonale Sykehus i samarbeid med VID Vitenskapelige Høgskole.

Episode 1 - Pleiepenger i livets sluttfase

I denne episoden forklarer Line og Anita hvem som har rett på pleiepenger, hvordan det søkes om pleiepenger og forteller om lover og regler ved forskjellige scenarier rundt behovet for pleiepenger. Målet er å forsøke å forklare dette med et folkelig og forståelig språk. Du finner første episode her.

Oversikt over episoder fremover vil ligge her.