Haraldsplass bidrar med forskning på demensområdet

Nytt forskningssenter for nevrologiske sykdommer

Helseminister Bent Høie åpnet Norges første forskningssenter for klinisk behandling i Bergen 17. oktober; Neuro-SysMed. Som partner, ser Haraldsplass Diakonale Sykehus frem til å bidra med forskning på demensområdet, med mål om å finne nye og bedre behandlinger for denne pasientgruppen.

Neuro-SysMed

​Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen åpnet torsdag et nasjonalt senter for klinisk forsking, som heter Neuro-SysMed. Senteret skal arbeide for å finne ny og bedre behandling for noen av de mest alvorlige nevrologiske sykdommene; multippel sklerose, Parkinsons sykdom, demens og ALS. Senteret har også andre samarbeidspartnere, Haraldsplass Diakonale Sjukehus, det kanadiske forskingsinstituttet Lawson Health Research Institute og følgende brukerorganisasjoner: ALS Norge, Alltid Litt Sterkere, MS-forbundet, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norges Parkinsonforbund.

Senteret skal arbeide i åtte år, og halvparten av kostnaden ved å drive senteret, dekkes av en bevilgning på 160 millioner kroner frå Norges Forskingsråd. Senteret blir ledet av direktør, nevrolog og professor Kjell-Morten Myhr, og vise-direktør, nevrolog og professor Charalampos Tzoulis.