Nytt tilbud hjelper flere pasienter med skuldersmerter

Kortere ventetid

- Gjennom tidlig tverrfaglig vurdering av pasienter med skuldersmerter, har vi redusert ventetiden for både operasjonspasienter og de som kan få hjelp gjennom fysisk trening, sier Jesper Blomquist, avdelingsoverlege ortopedi, kirurgisk klinikk.

Seksjonsoverlege Jesper Blomquist legger vekt på tidlig tverrfaglig vurdering av pasienter med skuldersmerter.

Mange er plaget med skuldersmerter, enten i form av betennelse, forkalkning, seneskader etc. Over tid hadde økt etterspørsel etter hjelp ført til lang ventetid og fristbrudd for behandling. Dette ønsket Haraldsplass Diakonale Sykehus å gjøre noe med.

Tidlig vurdering

Løsningen ble oppstarten av en vurderingspoliklinikk der alle pasienter får en tidlig tverrfaglig vurdering gjennom møte med erfaren overlege, LIS lege, fysioterapeut eller kiropraktor.

Når pasienten kommer til undersøkelse vil de enten møte lege i spesialisering, erfaren fysioterapeut eller kiropraktor som tar opp anamnese og undersøker pasienten. Mot slutten av undersøkelsen kommer skulderortoped inn for konsultasjon og diagnostisering. I samråd med pasienten legges så en plan for videre utredning og behandling.

Konservativ behandling

Ikke alle trenger operasjon og mange er hjulpet med trening. En tidlig vurdering av erfaren overlege gjør at de som virkelig trenger det, kommer til på operasjon raskere enn om de skulle stått i kø med alle skulderpasientene.

De som ikke trenger operasjon får tilbud om en umiddelbar konsultasjon med fysioterapeut i treningssal. Her diskuteres eventuelle behov for videre fysioterapi, hva behandlingen bør inneholde og hvor lenge man bør prøve behandlingen før man kan forvente effekt. Pasienten får i tillegg råd om hva han/hun selv kan gjøre selv for å redusere plagene (øvelser, hvilestillinger og lignende). Pasienten får så med seg informasjonsskriv til seg selv og behandlende terapeut.

Etter konsultasjon med fysioterapeut får pasienten med seg et informasjonsskriv til seg selv og behandlende terapeut.

Fysio i samtale med pasient 5.jpg

Flere får hjelp

Gjennom den nye ordningen får sykehuset vurdert dobbelt så mange pasienter som  tidligere.

- Erfaringene så langt er at pasientene er godt fornøyd med tilbudet og at ventetidene for å komme til vurdering har gått kraftig ned, sier avdelingsoverlege Jesper Blomquist.

Redusert ventetid

Resultatet er betydelig redusert ventetid for pasienter med skuldersmerter. Tidligere kunne en pasient risikere å vente fra seks til ni måneder på operasjon, mot to til tre måneder nå.  (Vi erfarer at selv om vi nå får flere henvisninger, reduseres ventelistene på dette området, sier klinikkdirektør Frank Olsen i kirurgisk klinikk.

Gjennom den nye ordningen har sykehuset også kvittet seg med nær sagt alle fristbrudd på området. Ordningen har allerede blitt lagt merke til nasjonalt.

Frank Olsen-cropped_SMALL.jpg

- Dette er et godt eksempel på at det er mulig å finne løsninger som er til beste for både pasienter og sykehus, sier klinikkdirektør Frank Olsen i kirurgisk klinikk.

Sykehuset har startet opp tilsvarende poliklinikk for pasienter med kneplager, med tilsvarende resultat.

Suksessfaktorer

  • Tidlig vurdering der pasienten får tverrfaglig vurdering av LIS lege, fysioterapeut / kiropraktor og erfaren overlege.

  • Konservativ behandling, der kun de som trenger det skal opereres og slipper vente unødig.

  • Fokus på trening, der pasienter som ikke trenger operasjon får umiddelbar konsultasjon med fysioterapeut om behov for fysioterapi og egentrening for å redusere plagene.

  • I tillegg er den nye vurderingspoliklinikken en god læringsarena for leger i spesialisering (LIS), ettersom de får jobbe tett sammen med erfarne overleger.