Nyttig å vite om det nye sykehuset

Haraldsplass Diakonale Sykehus har fått nytt hovedbygg med akuttmottak og enerom. Se hva det betyr for deg som pasient og pårørende.

Haraldsplass Diakonale Sykehus har fått nytt hovedbygg.
Foto: C.F. Møller Architects, Fotograf Jørgen True

​Bergen har fått landets mest moderne sykehusbygg. Kombinasjonen av ny teknologi, moderne arkitektur og nye arbeidsprosesser gjør det nye sykehuset på Haraldsplass til et bedre sted å være for pasienter, pårørende og de som jobber der.

Dette møter deg som pasient og pårørende:

1. Ankomst

Det nye bygget ligger nedenfor det gamle sykehusbygget og er lett synlig fra hovedveien. Ny hovedinngang ligger nede på forsiden i retning Årstadveien. Parkering kan gjøres i Haraldsplass parkeringshus rett til høyre for hovedinngangen. Fra parkeringsanlegget kan man ta heis til den nye hovedresepsjonen.

2. Hovedinngang og resepsjon

Hovedinngangen ligger på forsiden av sykehusbygget i retning hovedveien i etasje U2. Her er det bemannet resepsjon, skilt og heiser som viser veien til de ulike avdelingene. Hver etasje har også en bemannet etasjeresepsjon. Alle pasienter og besøkende skal komme inn på sykehuset via hovedresepsjonen. Det er skilting til gammelt bygg via gangbroer i 2. og 3. etasje.

3. Nytt akuttmottak

Pasienter som blir sendt akutt til sykehuset, oftest med ambulanse, vil komme til det nye akuttmottaket. Det ligger i 1. etasje og ligger sammen med observasjonsposten.

I akuttmottaket vil du møte erfarne overleger, som fastlegene har direkte kontakt med og som sørger for helhetlig behandling ved ankomst.
Det nye akuttmottaket har et eget isolat, og et oppholdsrom for pårørende samt lettere tilkomst for ambulanser og biler. Nytt utstyr legger også til rette for raskere diagnostikk.

4. Enerom med utsikt og hjemlig arkitektur

Etter mange år i gamle bygg med flersengsrom kan Haraldsplass nå tilby 75 prosent av pasientene enerom med utsikt. Bygget har 170 sengeplasser og vil ikke ha korridorpasienter. Forskning viser at du blir friskere dersom sykehusrommet oppleves som et hjem. Derfor er det valgt gulvbelegg som ligner på parkett og farger og materialer som gir en varmere opplevelse. På tv-skjermen på rommet kan du velge hvilken kunst du vil se fra kunstmuseet KODE sin digitale kunstsamling. Etter hvert vil du også kunne se en tilpasset fysioterapivideo eller annet innhold som er tilpasset din sykdom.

5. Tettere oppfølging

På enerom kan mer av behandlingen nå foregå på rommet, der pasient og pårørende kan få en mer aktiv rolle. Blant annet vil helsepersonellet har tilgang til dine helseopplysninger via flyttbare monitorer og legemiddeltraller. Dette gir en bedre bruk av tiden med deg som pasient og sikrer ekstra god oppfølging.

6. Rolige fellesområder og tilgjengelig personale

Travle korridorer er erstattet av rolige tun med korte avstander, og lukkede vaktrom er erstattet av åpne arbeidsstasjoner med tilgjengelig personale. Åpne fellesarealer gir lys og tilgjengelighet, og en fellesstue gir mulighet for pasienter og pårørende å møtes.
Den nye avdelingen for lindrende behandling er spesielt tilpasset sin pasientgruppe, og en skjermet hage er tilgjengelig for pasienter og pårørende.

Haraldsplass Diakonale Sykehus behandler 145 000 pasienter i Bergensregionen årlig.

Våre 1000 ansatte jobber hver dag for å gi kompetanse med hjertevarme. Nå har vi fått ny teknologi og god arkitektur som gir et bedre tilbud til pasienter og pårørende.

Velkommen til nye Haraldsplass!