HELSENORGE

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med én gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Om noen plutselig får problem med å prate tydelig, smile eller løfte armene over hodet, må du ringe 113 så fort som mulig.

Hjerneslag oppstår plutselig og hvor som helst, og hvert år får rundt 12 000 personer hjerneslag bare i Norge. Alle kan havne i ein situasjon der det er avgjørende å kjenne igjen symptomene på hjerneslag og vite hva du skal gjøre.

Om noen plutselig får problem med å prate tydelig, smile eller løfte armene over hodet, må du ringe 113 så fort som mulig.

Erfaringer frå Norge og utlandet viser at pasientene selve eller pårørende ofte er det forsinkende leddet i behandlingen av hjerneslag. De kjenner ikke igjen symptomene og venter for lenge med å kontakte helsetjenesten.

Hvert sekund teller

Om den slagrammede kommer raskt til vurdering og behandling i sykehus er sjansen større for å unngå varige skader.

Det er grunn til å tro at mange venter med å ringe 113 fordi de er usikre på om symptomene er alvorlige nok eller de er redde for å være til bry.

Hvert sekund teller ved hjerneslag. Ikke vær redd for å ringe 113 om du er i tvil – det er jobben deres å vurdere situasjonen din. Ring heller 113 en gang for mye enn en for lite.

Lær deg symptomene – redd liv!

I Helse Vest jobber vi for at innbyggerne på vestlandet skal kjenne til symptomene på hjerneslag og vite at de skal ringe 113 med én gang ved mistanke. Derfor har vi jevnlige informasjonskampanjer for å minne om det viktige budskapet. I perioden 9. april til 29. april setter vi temaet på dagsorden igjen. Denne gang i sosiale medier.

Vi håper du vil vere med å spre det viktige budskapet og hjelpe oss med å redde liv.

Fakta om hjerneslag

I Noreg får rundt 12 000 hjerneslag kvart år. Sjukdommen er den tredje hyppigaste dødsårsaka i landet, og den vanlegaste årsaka til alvorleg funksjonshemming og langvarig institusjonsomsorg.

Hjerneslag kan ramme både ung og gammal. Risikoen aukar betydeleg med alderen, og gjennomsnittsalder for førstegongs hjerneslag er 75 år for menn, og 78 år for kvinner. Tre av fire som får hjerneslag er over 70 år.

Problem med å prate tydeleg, smile eller løfte armane over hovudet er vanlege symptom.

Prognosen blir betre når hjerneslagpasientane kjem tidleg til behandling, og kan få behandling med blodproppoppløysande middel eller mekanisk fjerning av proppen.  To millionar hjerneceller døyr kvart minutt dei første timane etter eit hjerneslag.

Les mer om hjerneslag på helsenorge.no