HELSENORGE

Region Nordhordland Helsehus offisielt åpnet

Det var Barne- og familieminister, Kjersti Toppe (Sp), som åpnet Helsehuset i Knarvik mandag 29. august 2022.

Region Nordhordland Helsehus (RNH) er endelig offisielt åpnet.

HelsehusÅpning.jpg

De første leietakerne flyttet inn i mars 2021 - og nå er huset arbeidsplass for godt over 200 mennesker.

Det flotte bygget rommer kommunale helsetjenester, sykehusspesialister, tannleger og legevakt. Signalbygget har alt under samme tak.
HelsehusFyllingen.jpg
Huset skal bringe spesialister nærmere befolkningen i regionen.
Administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kjerstin Fyllingen, var på plass under åpningen. Sykehuset bidrar med blant annet poliklinikk - og tar imot pasienter flere ganger i måneden.