Rød løper for tykktarmskreftpasienter

Har du tykktarmskreft, trenger du ikke vente lenge på operasjon.

Haraldsplass har spesialister på kikkhullskirurgi ved tykktarmskreft, og du kommer raskt til behandling.

Kikkhullskirurgi ved tykktarmskreft. foto

- Vi tar alltid inn tykktarmskreftpasienter, og denne pasientgruppen får førsteprioritet ved kirurgisk klinikk, sier konstituert klinikkdirektør Torbjørn Nedrebø. Slike operasjoner strykes heller aldri hos oss, legger han til.

Se andel Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft som er innenfor maksimal anbefalt forløpstid på HelseNorge.no. (Helse Vest, Privat = Haraldsplass Diakonale Sykehus.)

Best i Norge på å operere tykktarmskreft

Haraldsplass Diakonale Sykehus har spesialisert seg på tykktarmskreft og er et av sykehusene med best overlevelsestall for denne kreftformen (Kreftregisteret). Sykehuset var tidlig ute med kikkhullskirurgi ved tykktarmskreft og det opereres ca. hundre pasienter med tykktarmskreft hvert år.

Foregangssykehus innen kikkhullskirurgi

I sin tale til lederne for sykehus-Norge i 2015 roste helseminister Bent Høie (H) Haraldsplass Diakonale Sykehus for å være tidlig ute med kikkhullskirurgi ved tykktarmskreft.

– De har svært gode resultater. Men fortsatt er det for mange sykehus som opererer tykktarmskreft på tradisjonell måte, noe som betyr lengre og mer belastende sykehusopphold for pasienten, sa Høie.

Siden 2007 har de grønnkledde kirurgene ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i all hovedsak brukt kikkhullskirurgi etter at de tok i bruk en ny og grundigere metode for å operere tykktarmskreft. Studier og rapporter viser at denne operasjonsmetoden gir mindre smerter, færre komplikasjoner og lavere sjanse for tilbakefall.

Vanlig kreftform

Tykktarmskreft er en av de vanligste kreftformene i Norge. Hvert år rammes over 2500 nordmenn av sykdommen. Operasjonsteknikken Haraldsplass bruker er godt nytt for de mange som blir rammet.
I følge tall fra Kreftregisteret er tykktarmskreft blant de kreftformene som har flest dødsfall. I 2011 døde 621 kvinner og 535 menn av dette.

Til beste for pasienten

– Inngrepet vi gjør er vanskeligere, men ved å følge og ta konsekvens av nasjonale retningslinjer for behandling av pasienter med tykktarmskreft ser vi gode resultater.  I tillegg ser vi at ved å operere pasienter med kikkhullskirurgi med samme grundige kirurgiske metode opplever pasienter mindre smerte, færre komplikasjoner, kortere liggetid og har svært god overlevelses resultater sammenlignet med andre norske sykehus, sier Kristian Eeg Storli.