Helsenorge

Slik samarbeider Haukeland og Haraldsplass om pasientene når pandemien utvikler seg

Sykehusene i Bergen jobber tett sammen for å bistå hverandre når pandemien utvikler seg, for å sikre innbyggerne gode helsetjenester enten de er koronasyke eller har andre sykdommer. I pandemiplanen har sykehusene lagt opp til en trinnvis tilpassing av samlet kapasitet i Bergensområdet og tar høyde for ulike situasjoner, i forhold til utviklingen av virusutbruddet. 

Haraldsplass og Haukeland bistår hverandre når pandemien utvikler seg. Foto: Tore Rykkel.

Fornuftig bruk av samlede ressurser

Dersom sykehusene mottar et stort antall pasienter vil tiltakene i pandemiplanens trinn 2 tre i kraft. Samlet for sykehusene vil det være cirka 100 innlagte pasienter før trinn 2 trer i kraft. Trinn 2 kan også tre i kraft på et tidligere tidspunkt avhengig av hvor mange pasienter som trenger intensivbehandling.

- Det er viktig at vi nytter den totale kapasiteten ved sykehusene i Bergen på best mulig måte, og at også pasienter med andre sykdommer får et godt tilbud. Ved mange samtidige pasienter ønsker vi å frigjøre kapasitet til å behandle flere Covid-19 pasienter. I trinn 2 blir alle Covid-19 pasienter samlet på Haukeland, og Haraldsplass overtar andre akutt syke pasienter. sier adm. direktør Eivind Hansen ved Haukeland Universitetssykehus.

Lokalsykehuset Haraldsplass avlaster Haukeland i beredskapssituasjoner.
- Haraldsplass vil i trinn 2 ferdigbehandle Covid-19 pasientene, og ta imot flere akutt syke pasienter; indremedisinske pasienter fra Årstad bydel og øyeblikkelig hjelp pasienter innen ortopedi og bløtdelskirurgi fra hele Bergensregionen. Vi er forberedt på et større ansvar, og klar til å ta imot flere pasienter i vårt akuttmottak, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

God kapasitet

Sykehusene har foreløpig god kapasitet og understreker viktigheten av at akutt syke tar kontakt med helsetjenesten.
- De pasientene som ikke har koronavirussykdom skal også ha god behandling, og dem er det mange av i Bergen. Det er viktig at de ikke venter for lenge med å ta kontakt med helsetjenesten.

Trygt

Det skal være trygt å komme til sykehusene, også i denne perioden. Sykehusene har satt i verk tiltak på linje med resten av samfunnet for å unngå smittespredning, eks. ved besøk kun til kritisk syke og ellers tilgang kun for ansatte i sykehuset.

Beskytte risikogruppene

I denne perioden må vi ta våre forhåndsregler for å beskytte risikogruppene mot viruset. Vi oppfordrer derfor alle til å følge de rådene som FHI har gitt slik at tiltakene får effekt.