Statsministeren åpnet nye Haraldsplass Diakonale Sykehus

Erna Solberg åpnet et av Norges mest moderne sykehus på Haraldsplass i Bergen i dag.

- Pasientene er i trygge hender på Haraldsplass, sa Erna Solberg i sin tale.

Statsministeren, som har vokst opp i nabolaget, fortalte at hun kjenner sykehuset som pårørende. Solberg fremhevet hvordan sykehuset har frivillige medarbeidere som skaper en spesiell atmosfære.

Statsminister Erna Solberg stod for den offisielle åpningen av det nye sykehuset på Haraldsplass
Statsminister Erna Solberg stod for den offisielle åpningen av det nye sykehuset.

​Pasientene flyttet inn i det nye sykehusbygget for en uke siden. Det offisielle åpningsarrangementet i dag ble holdt i den nye hovedinngangen på sykehuset og startet med musikk fra Eikanger-Bjørsvik Musikklag. Sykehusets administrerende direktør Kjerstin Fyllingen ønsket velkommen og takket alle som har gjort det nye sykehuset mulig.

- Dette er mer enn et nytt bygg. Sammen med ny teknologi og nye arbeidsprosesser får vi en helt ny og bedre måte å drive sykehus på, sa Kjerstin Fyllingen.

Styreleder for sykehusets eier Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Jørn-Henning Theis, fremhevet hvordan alle ved sykehuset jobber for å levere kompetanse med hjertevarme til pasienter og pårørende. Sykehusets legekor, Cor insuff, sang, før statsminister Erna Solberg foretok den offisielle åpningen av det nye sykehusbygget. Hun klippet snoren som ble holdt av frivillig ved sykehuset Truls Thoresen og leder av brukerutvalget Jorund Stellberg.

Gjester, pasienter og pårørende fikk servert festmuffins mens statsminister, helseminister og spesielt inviterte fikk omvisning. Ministerne fikk møte pasient Ove Bjarne Hindenes på et av de nye enerommene som har hjemlig arkitektur og utsikt. Sykehusets nye teknologi, med blant annet medisintralle og flyttbar monitor, ble vist frem. Omvisningen ble avsluttet på det nye moderne akuttmottaket.

Etter åpningsarrangementet gikk helseminister Bent Høie på vakt i akuttmottaket sammen med lege Ragnhild Eide Skogseth. Legen har invitert Høie for at han blant annet skal få oppleve behandlingen av de komplekse eldre og syke pasientene som Haraldsplass har særlig kompetanse på.

Fakta om sykehuset

  • Haraldsplass Diakonale Sykehus har bygd et topp moderne og fremtidsrettet sykehus, der det er sammenheng mellom arbeidsprosesser, nytt bygg og innføring av ny teknologi.
  • Det nye sykehusbygget på fem etasjer inneholder blant annet et nytt akuttmottak og nye sengeavdelinger med til sammen 170 sengeplasser, samt ny hovedinngang med lett tilkomst fra hovedveien. Bygget har hovedsakelig enerom og moderne fasiliteter for pasienter, pårørende og ansatte. Brutto areal: 14 000 m2.
  • Haraldsplass Diakonale Sykehus er et av tre store ideelle sykehus i Norge. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF og er lokalsykehus og akuttsykehus innen indremedisin for innbyggerne i Nordhordland, Gulen, Samnanger og en tredjedel av Bergens befolkning (til sammen 145 000 innbyggere).
  • Sykehuset er anerkjent for sitt tilbud innen geriatri og lindrende behandling, og for sitt kirurgiske tilbud som inkluderer elektive og øyeblikkelig hjelp-operasjoner og kne-, skulder- og protesekirurgi, urologi, tykktarmskreft- og brokkirurgi.