HELSENORGE

Strengere besøksregler

På grunn av økt smitte i samfunnet innfører sykehuset strengere besøksregler.

Økt smitte i samfunnet fører til strengere besøksregler.

Nå er det kun kritisk syke pasienter, eller pasienter som har spesielle behov, som får motta besøk under innleggelsen. Alle besøk må avtales med aktuell avdeling i forkant av besøket.

Antall besøkende bør ikke være mer enn 2, og det bør være de samme to gjennom hele oppholdet.

Vi vil fortsatt ha streng besøkskontroll med screening spørsmål ved ankomst til sykehuset, og resepsjonen vil kunne avvise besøkende som ikke har avtale og ikke oppfyller kravene.

Har du avtalt besøk, gjelder følgende regler:

 • Bli hjemme dersom du har tegn til infeksjon
 • Bli hjemme dersom du har vært på utenlandsreise
 • Avtal besøket med aktuell avdeling på dagtid og i god tid før besøket
 • Avtalte besøk bør gjennomføres i sykehusets visittid
 • God håndhygiene er viktig når du kommer til sykehuset, også ved besøk utendørs
 • Gå direkte til og fra pasientrommet.
 • Hold avstand (minst 1 meter) til ansatte og andre pasienter enn den du besøker, samt til andre pasienter sine besøkende. Flermannsrom egner seg i utgangspunktet ikke til besøk.
 • Hold avstand (minst 1 meter) til den du besøker, med unntak av husstandsmedlemmer
 • Ikke ta med mat til sykehuset
 • Besøkende skal utføre håndhygiene når de forlater sykehuset
 • Pasienten skal utføre håndhygiene når besøkende forlater rommet
 • Vi vil individuelt legge til rette for besøk til de som er kritisk syke eller døende, pasienter med langvarige opphold, og når pårørende er barn.