HELSENORGE

Til besøkende

For å redusere smittefare i sykehuset begrenser vi besøk. Derfor er det kun nærmeste pårørende, 1-2 personer, som kan besøke pasienter i denne perioden. Har du vært i utlandet siste 10 dager skal du ikke besøke sykehuset.

​Vi ber om at besøkende tar kontakt med aktuell avdeling på dagtid og i god tid på forhånd for å planlegge besøket. Vi ber også pårørende vurdere om det er nødvendig å besøke pasienter som har kort liggetid.

Bli hjemme dersom du har tegn til infeksjon

Dersom du er i hjemmekarantene, venter på prøvesvar mht. covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftveisinfeksjon skal du selvsagt ikke komme på besøk. Dette betyr at du holder deg hjemme dersom du har tegn til infeksjon, som hoste, snue, feber eller andre infeksjons-symptomer.

Har du vært i utlandet?

Sykehuset ønsker ikke besøk fra personer som har vært i utlandet siste 10 dager – dette gjelder både «røde» og «grønne» land.

Regler for besøk:

  • Avtal besøket med aktuell avdeling på dagtid og i god tid før besøket
  • Avtalte besøk bør om mulig gjennomføres i sykehusets visittid
  • God håndhygiene er viktig når du kommer til sykehuset, også ved besøk utendørs
  • Gå direkte til og fra pasientrommet. Dersom pasienten ikke er på enerom, kan besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
  • Hold avstand (minst 1 meter) til ansatte og andre pasienter enn den du besøker, samt til andre pasienter sine besøkende
  • Hold avstand (minst 1 meter) til den du besøker, med unntak av husstandsmedlemmer
  • Ikke ta med mat til sykehuset
  • Besøkende skal utføre håndhygiene når de forlater sykehuset
  • Pasienten skal utføre håndhygiene når besøkende forlater rommet
  • Vi vil individuelt legge til rette for besøk til de som er kritisk syke eller døende, pasienter med langvarige opphold, og når pårørende er barn.