HELSENORGE

Trygt å møte til timen på sykehuset

Flere pasienter har avbestilt timen sin som følge av smittesituasjonen i Bergen. Nå er sykehuset bekymret for at pasienter utsetter viktig helsehjelp og oppfordrer pasientene til å møte til avtalt time.

Adm. direktør Kjerstin Fyllingen er bekymret for at pasienter utsetter viktig helsehjelp på grunn av smitteutviklingen i Bergen.

​- For mange er det helt avgjørende for egen helse at de kommer til oppsatt time. De skal vite at det er trygt å komme til sykehuset og slike timeavtaler regnes ikke som unødvendige reiser til Bergen, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen

Har du selv symptomer på korona-smitte, har vært i nær kontakt med en smittet, sitter i karantene eller isolasjon, skal du kontakte sykehuset for å få ny time.

- Som pasient må du heller ikke utsette å ta kontakt med fastlege, legevakt og sykehus dersom du har behov for hjelp, sier Fyllingen.

Strenge smittevernrutiner

Haraldsplass Diakonale Sykehus fortsetter med strenge smittevernrutiner nettopp for at sykehuset skal være et trygt og godt sted for alle som kommer til behandling og kontroll. Alle som kommer til sykehuset må gjennom en grundig screening i resepsjonen før de evt. slipper inn.

- Av smittevernhensyn vil sykehuset begrense trafikken inn i sykehuset, med fortsatt strenge smitteverntiltak og besøkskontroll. Alle som skal til timeavtale blir screenet på forhånd for mulig covid-19 smitte, for å sikre at ingen tar med seg smitte inn i sykehuset, sier Fyllingen.

Telefon- og videokonsultasjoner

Sykehuset vil også fortsette å tilby telefon- og videokonsultasjoner for pasienter som trenger oppfølging og kontroll, der fysiske undersøkelser ikke er nødvendig. De som har behov for behandling ved sykehuset skal få det.