HELSENORGE

Utbrudd av VRE ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

Alle pasienter innlagt ved Haraldsplass 6.november 2017, ble undersøkt med tanke på vankomycinresistente enterokokker (VRE) i tarm. Resultatet var at det ble påvist VRE hos 17 pasienter som ikke har fått påvist dette tidligere. Funnene er meldt som et utbrudd etter nasjonale retningslinjer.

Ingen syke av bakterien

Pasientene som har fått påvist VRE ved undersøkelsen 6.november, er kun bærere av bakterien i tarmen sin. Enterokokker er en type bakterie som normalt finnes i tarmen, og det er sjelden denne bakterien fører til sykdom. Bakterien skilles ut med avføring og kan bli overført til andre via urene hender eller via kontaktpunkter i miljøet.

VRE er en enterokokk som er resistent mot vankomycin, et antibiotikum som kan brukes for å behandle infeksjoner med enterokokker. Resistens mot vankomycin, kan vanskeliggjøre behandlingen av enterokokkinfeksjoner, det er derfor viktig å begrense spredningen av bakterien i sykehus.

VRE i norske sykehus og tiltak for å hindre spredning

Forekomsten av VRE i Norge har lenge vært lav, men er noe økende. Flere sykehus i Hhelse Vest og i Norge har tidligere meldt om VRE utbrudd. Etter at svar forelå på undersøkelsen ved HDS, er det satt i gang tiltak for å hindre smitte og eventuelt infeksjoner hos pasienter som er spesielt utsatte. Viktigste tiltak for å hindre spredning av bakterien, er god håndhygiene. I sykehuset vil det i tillegg settes i gang tiltak som isolasjon av pasienter med påvist VRE når dette er mulig, samt hyppigere desinfeksjon av kontaktpunkter.

Kan leve som normalt

VRE utgjør ingen risiko for den generelle befolkningen. Utenfor sykehuset, kan personer som har fått påvist VRE, leve som normalt.