Vestlandets første spesialist i akutt- og mottaksmedisin

Christer Lie ved Haraldsplass Diakonale Sykehus er første spesialist i akutt- og mottaksmedisin på Vestlandet.

Fra venstre; fagdirektør Petter Thornam, klinikkdirektør Åse Therese Nordstrønen, overlege Christer Lie, overlege Erik Thomassen, klinikkoverlege Martina Moter-Erichsen.

Lie, som er overlege ved akuttmottaket på Haraldsplass, har vært spesielt opptatt av viktigheten av at det blir etablert en spesialitet innen akutt- og mottaksmedisin. Nå er han godkjent som den første og, foreløpig, den eneste spesialisten i akutt- og mottaksmedisin på Vestlandet.

- At vi har både har lang erfaring og breddekompetanse, i tillegg til spisskompetanse, gir oss også en fleksibilitet i det at vi kan avklare en del ting selv, sier overlege Christer Lie.

For å bli spesialist i akutt- og mottaksmedisin kreves beslutningskompetanse og trygghet, som kommer av lang erfaring. Lie fikk sin legelisens i 2001, og har hovedsakelig jobbet på Haraldsplass.

- Jeg synes hele sykehusmedisinen er spennende og i akutt- og mottaksmedisin får jeg trekke på hele kompetansen min, ikke bare innenfor en enkelt spesialitet.

 

Nyopprettet spesialistutdanning

Helsedirektoratet har til nå godkjent 12 spesialister i akutt- og mottaksmedisin i Norge.

Selv om Christer Lie er Vestlandets første – og foreløpig eneste - spesialist i denne nye spesialiteten – venter hans nærmeste kollega overlege Erik Thomassen også godkjenning av sin spesialistutdanning i løpet av året. Begge blir viktige veiledere for andre leger som velger å utdanne seg i denne spesialiteten fremover.

 

Erfarne overleger i front

Lokalsykehuset på Haraldsplass var tidlig ute med å styrke medisinsk kompetanse i akuttmottaket med erfarne overleger. Overlegene har direkte kontakt med fastleger og legevaktsleger gjennom egen vakttelefon, et unikt tilbud som er mye brukt i hverdagen. En del pasienter som tidligere ble innlagt, får nå tilbud om poliklinisk behandling.

- Vi er veldig stolt over at vi har fått på plass spesialitet i akutt- og mottaksmedisin ved vårt akuttmottak, og vi ser frem til å utdanne flere spesialister, sier klinikkdirektør Åse Therese Nordstrønen.

- Vi ser at tidlig vurdering av en erfaren lege er viktig for rask diagnose og behandling. Som pasient er det trygt å vite at du blir møtt av en erfaren overlege i akuttmottaket.