Helsenorge

Vil prioritere de sykeste

Vi er forberedt på å ta imot flere pasienter i forbindelse med koronautbruddet.

​Haraldsplass Diakonale Sykehus er forberedt på å ta imot flere pasienter som følge av koronautbruddet, men vil prioritere de sykeste når påtrykket blir stort.

- Vi er klare til å ta imot pasienter i våre opptaksområder som trenger behandling ved sykehus som følge av virussykdommen. Disse kommer i tillegg til våre andre pasienter og gjør at vi til enhver tid må prioritere de som trenger det aller mest, sier adm. direktør Kjerstin Fyllingen.

Dette betyr at planlagte operasjoner kan bli utsatt, etter faglig vurdering. Har du timeavtale til poliklinisk behandling, kan du få tilbud om konsultasjon med lege over telefon. Dette tilbudet er for pasienter som trenger oppfølging og kontroll, der fysiske undersøkelser ikke er nødvendig.

- Alle som blir berørt av utsettelser og endringer vil bli kontaktet av sykehuset med beskjed om hvordan de skal forholde seg videre. Vi beklager ulempene det medfører for den enkelte deres pårørende, og ber om forståelse for at vi i denne situasjonen må prioritere pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp, sier Fyllingen.

Det skal være trygt å komme til Haraldsplass, også i denne perioden. Sykehuset har satt i verk tiltak på linje med resten av samfunnet for å unngå smittespredning, eks. ved besøk kun til kritisk syke og ellers tilgang kun for ansatte i sykehuset.

Samarbeid

I forbindelse med koronautbruddet har vi lagt opp til en trinnvis tilpassing av samlet kapasitet i Bergensområdet i tett samarbeid med Helse Bergen. Pandemiplanen vår tar høyde for ulike situasjoner, i forhold til utviklingen av virusutbruddet.

- Som et stort akuttsykehus har vi svært god kompetanse til å ta imot pasientene – og vi er forberedt på å ta imot flere pasienter i vårt akuttmottak, sier Fyllingen.