HELSENORGE
På Haraldsplass er alle medarbeidere like viktige og vi legger vekt på et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

Beholde, utvikle og tiltrekke oss medarbeidere

Våre dyktige medarbeidere skal få utvikle seg i et faglig og sosialt arbeidsmiljø. Det skal være kjekt å jobbe på Haraldsplass, men livet utenom arbeidet må også fungere. I helsevesenet er arbeidstider rigide og lite fleksible, og vårt ønske er å legge bedre til rette for at ansatte i ulike livsfaser kan få hverdagen til å fungere godt.​

MÅL: HDS beholder, utvikler og tiltrekker oss kompetente medarbeidere

Hvordan:

  • Vi legger til rette for mer fleksibilitet i ansattes ulike livsfaser
  • Arbeidsmiljøet er inkluderende og mangfoldig
  • Kontinuerlig medarbeideroppfølging og kompetanseutvikling for alle medarbeidere
  • Profesjonell rekruttering og opplæring av alle yrkesgrupper, med faste hele stillinger


MÅL: På HDS jobber vi i team med felles mål og lagfølelse

Hvordan:

  • Alle medarbeidere er like viktig på «Team Haraldsplass»
  • Alle behandler hverandre med respekt, ærlighet og vennlighet, og framsnakker hverandre
  • Medarbeidere har tillit til hverandre, og ledere og medarbeidere har gjensidig tillit til hverandre​​

Fant du det du lette etter?