HELSENORGE

Helhetlig indremedisinsk tilbud på lokalsykehuset

Vårt tilbud og våre metoder skal ta utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis, der høy kvalitet, omsorg og brukermedvirkning danner grunnlag for alle våre aktiviteter.  Haraldsplass skal gi pasienten et helhetlig og godt tilbud. Mange pasienter har flere sykdommer, og det er derfor viktig at våre spesialister også er gode generalister. Pasienten skal få en sømløs, forutsigbar og enhetlig opplevelse, på tvers av ulike fagområder, profesjoner og behandlingstilbud. ​​

Hva:

  • Pasientene får et tverrfaglig tilbud innen akutt indremedisin​​
  • Effektiv og helhetlig akuttbehandling med fremskutt kompetanse i akuttmottak
  • Gir god oppfølging av pasienter med akutte og kroniske tilstander
  • Robuste fagmiljøer innen bredden av indremedisin​​
Fant du det du lette etter?