Malawi prosjektet

​Internasjonalisering

Kompetansebygging i Malawi

Haraldsplass Diakonale sykehus ønsker å gi slagordet "kompetanse med hjertevarme" et globalt perspektiv. Målet er å bidra til kompetansebygging i Malawi og til å gi helsepersonell i Norge bredere forståelse for helsevesenet i en annen del av verden.


Flere likhetstrekk

HDS har samarbeidet med Nkhoma Mission Hospital i Malawi siden 2010. Nkhoma Mission Hospital ligger i landsbyen Nkhoma om lag 60 km sør for hovedstaden i Malawi, Lilongwe. Haraldsplass Diakonale sykehus og Nkhoma Mission Hospital har flere likhetstrekk som private ideelle sykehus med samsvarende verdigrunnlag. Begge sykehusene har en sykepleiehøyskole tilknyttet stiftelsens aktivitet.

Tidligere samarbeid

Samarbeid 2010-2015

Haraldsplass Diakonale Sykehus har hatt et 5 års samarbeid med Nkhoma Mission Hospital. Samarbeidet mellom sykehusene er et kompetanseoppbyggingsprosjekt finansiert av Fredskorpset, med fokus på akutt og kritisk syke. Prosjektet bygget på gjensidig utveksling av helsepersonell et år av gangen og ressurspersons utveksling for kortere perioder.

Oppnådd på Nkhoma Mission Hospital:

  • Innføring av triage system på mottaksavdelingen og oppbygging av akuttrom, for å sortere ut de sykeste pasientene for å kunne hjelpe de først.
  • Overvåkningssenger for kritisk syke pasienter på alle avdelinger, for å ha bedre kontroll og overvåking.
  • Recovery rom på kirurgisk avdeling, der de nyoppererte blir observert etter operasjon.
  • Innføring av sjekklister på kirurgisk avdeling for å sikre kvaliteten før, under og etter operasjon.

Hygiene forbedring

  • Redusert spedbarnsdødlighet , på grunn av triage, akuttrom og på grunn av bedre overvåking av de sykeste pasientene.

Større fokus på smertelindring

  • Færre og tryggere overføringer til Kamuzu central Hospital (hovedsykehuset i Lilongwe).

Palliativt prosjekt

Haraldsplass Diakonale Sykehus fortsetter samarbeidet med Nkhoma Mission Hospital i Malawi i en ny treårsperiode fra 2019 til 2021.

Hospice Lovisenberg blir med videre som partner i dette viktige arbeidet i 2019, og vi gleder oss til samarbeidet om kompetanseheving i lindrende behandling ved sykehuset i Malawi.

Mål

Målet er å bidra til et ideelt engasjement for helsehjelp i u-land hos de ansatte ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og informere om det viktige arbeidet i Malawi. I tillegg har vi et mål om å publisere artikler om palliasjon i utviklingsland i tidsskrifter, et tema det er skrevet lite om tidligere.

Målet for Nkhoma er kompetansebygging i lindrende behandling. Arbeidet med et palliativt team er startet opp, med hjemmebesøk og med klinikk for lindrende behandling på sykehuset.

Om prosjektet

Palliasjon er et nytt satsningsområde på sykehuset, og behovet for kunnskap om videre oppfølging av alvorlig syke pasienter er stort. Prosjektet er lagt opp med kurs for helsepersonell i grunnleggende palliativ behandling for både sykehuset i Nkhoma, og nærliggende helsesentre.

Kurs og opplæring

Sertifisering i lindrende behandling

Første kurs i lindrende behandling blei holdt i Nkhoma i november 2016 og 15 deltagere ble sertifisert til å utføre lindrende behandling. Kurset ble godkjent av helsemyndighetene i Malawi, og en representant frå Palliative Care Assosiation of Malawi var tilstede.

I april 2018 ble det arrangert et nytt 5 dagers kurs i grunnleggende palliasjon i samarbeid med palliativt team på Nkhoma Mission Hospital. 17 deltagere, både leger og sykepleiere fra helsesentrene som Nkhoma samarbeider med deltok. Det var ivrige diskusjoner og mye ny lærdom. Nytt for dette kurset var at vi organiserte ett klinikkbesøk, der pasienter som palliativt team ved sykehuset følger opp kom inn og ble med en halv dag av kurset. Representant frå distriktshelsekontoret deltok på 2 av de fem dagene med kurs. Alle som deltar på 5-dagers kurs i grunnleggende palliasjon må ha 2 uker med praktisk opplæring i etterkant. Nkhoma er nå godkjent for å ha denne praktiske opplæringen, men på grunn av stor pågang av studenter, har noen fått praktisk opplæring på Ndi Moyo, som er kjent for å være de som starta det viktige arbeidet med palliasjon i Malawi.

Erfaringsutveksling i Norge

Seks ansatte fra Nkhoma Mission Hospital hospiterte tre uker på Hospice Lovisenberg i Oslo og Sunniva sengepost på Haraldsplass mars 2017.

De fikk alle en mentor under besøket i Norge som fulgte de opp under oppholdet, og det er en person de vil ha jevnlig kontakt med for å drøfte ulike situasjoner og etiske dilemmaer fra arbeidet med palliasjon.

For mer informasjon, les gjerne artikkel i Bergensmagasinet.


Opplæring av religiøse ledere

Høsten 2017 ble det gjennomført et 3 dagers kurs for 20 religiøse lederer i Nkhoma. Kurset ble holdt av lokale ressurspersoner på sykehuset. Religiøsitet er rotfestet i den malawiske folkesjelen og de aller fleste er tilknyttet et eller anna kirke-samfunn. Ved alvorlig sykdom blir religionen enda viktigere og derfor har det palliative teamet ved Nkhoma sykehus sett behov for at religiøse ledere får opplæring.  Deltakerne på kurset var både kristne fra ulike kirker og muslimer. De religiøse lederne har en viktig posisjon i samfunnet og er noen som lokalbefolkningen både lytter og betror seg til og det var derfor viktig å nå ut til disse med informasjon om palliasjon.

Opplæring av frivillige

25 dedikerte frivillige fra landsbyen i området rundt Nkhoma var utvalgt av landsbyhøvdingene til å få et 5 dagers kurs i lindrende behandling. De frivillige skal være et bindeledd mellom pasient og sykehuset. Lange avstander og mangel på annen helsehjelp gjør at pasientene og sykehuset trenger de frivillige. For å kunne gjør kontakten med sykehuset enklere fikk di frivillige hver sin mobiltelefon.

Deltakerne på begge kursene var interesserte og satt stor pris på å få muligheten til delta på et slikt kurs og så frem til å gjør en jobb for lokalsamfunnet. Kurset for frivillige ble holdt på lokalspråket chichewa av distriktets helsepersonell som jobber under helsedepartementet.

Opplæring av tradisjonelle healere og landsbyhøvdinger 2018

Bruken av tradisjonell healere er stor i Malawi, som følge av kultur og økonomiske årsaker. Mange går til slik behandling fordi healerne er lett tilgjengelige, men de fleste får ikke den hjelpen de trenger. Det har tidligere vert utfordrende å få til et samarbeid med de tradisjonelle healerne for å få de til å referere pasienter til sykehuset. Palliativt team ved sykehuset har derfor ønsket å arrangere et kurs hvor de kan orientere de tradisjonelle healerne om jobben de gjør for de palliative pasientene. Under dette kurset ønsket vi også å ha med landsbyhøvdingene som har en overordnet oversikt over de ulike landsbyene og innbyggerne der. Vi inviterte 80 stykker til kurs, men ryktet spredde seg og vi endte opp med 93 deltagere. Dette er veldig positivt, og tyder på at interessen for palliasjon er økende i landsbyene.

Bachelor studenter

Det er per juli 2018 fire ansatte på Nkhoma Mission Hospital som tar en 3-årig bachelor i palliasjon på Makerere University i Uganda. Opplæringen er lagt opp slik at det er en måned i Uganda hvert skoleår, og deretter hjemmeoppgaver og praksis fra hjemlandet. Denne modellen er et godt alternativ for et land som Malawi, hvor mangelen på helsepersonell er svært stor. Høsten 2019 vil 3 av studentene være ferdig med studiet.

Situasjonen i Malawi

Pasientbesøk

Under besøkene i Nkhoma deltar teamet fra Norge på flere hjemmebesøk. Det er lange avstander til pasientene, der en kjører på humpete jordveier i elendig forfatning, som gjør oppfølgingen utfordrende. Eksempelvis kjørte vi ca 1,5 time for å komme frem til en pasient, i tillegg måtte vi gå 20 minutter på gangsti før vi kom frem til pasienten. Det er derfor viktig å ha opplært personell på tilhørende helsesenter slik at de i større grad kan følge opp pasienten lokalt, og dermed spare pasienten for unødig lidelse, tidsbruk og økonomiske utfordringer knyttet til et sykehusbesøk.

Lokaliteter

Palliasjon er relativt nytt i Nkhoma og det har vert utfordrende å få passende lokaler til å jobbe med dette på sykehuset. Samtidig har den polikliniske aktiviteten økt siden sykehuset nå aktivt leter etter kreft gjennom livmorhalskreft screening og endoskopi. Dagens utfordring er at sykehusets lokaler er for små. Her brukes kun et lite kontor ved sykehusets akuttmottak til polikliniske pasienter. Rommet har kun et lite vindu og lufting er utfordrende. Ventearealet er heller ikke ideelt da dette må deles med pasienter som skal til andre undersøkelser. Drømmen i Nkhoma er på sikt å kunne bygge et eget hus hvor de kan jobbe med palliasjon.

Strikkekampanje

Innsamling

Vi samler inn strikketøy til premature og nyfødte i Malawi, for å forebygge sykdom og død.
Temperatur forskjellene varierer gjennom året, og på vinteren, juni, juli og august kan det blir ned mot + 5 grader på kveldene. Husene de fleste bor i, er enkle og kalde og det blir derfor ekstra viktig med godt ulltøy for de minste. 

Lærer de lokale å strikke

Vi tar med oss strikkepinner, heklenåler og garn for å kunne bidra til strikkeopplæring for pasienter som ligger lenge på sykehuset. Flere lokale sykepleiere er ildsjeler i dette arbeidet, og vi ser at interessen for strikking øker. Målet er at pasientene skal aktivisere seg under sykehusoppholdet, og på sikt kan skaffe seg en ekstra inntekt på dette arbeidet. 


Alle som ønsker å bidra med strikking av ulltøy til Nkhoma er hjertelig velkommen.

Kontakt

Henvendelser kan rettes til Aina.therese.Drengenes@haraldsplass.no

Ønsker du å støtte prosjektet kan du enten Vippse til 125975, merka med Malawi, eller bruke konto nummer 3000.16.56100. Støtte vil gå til opplæring av helsepersonell og sosialkasse til palliativt team (støtte til pasienter med mat, transport, klær, skoleavgifter til barna mm.)

Vi setter stor pris på all støtte.

Fant du det du lette etter?