Malawi prosjektet

​Internasjonalisering

Kompetansebygging i Malawi

Haraldsplass Diakonale sykehus ønsker å gi slagordet "kompetanse med hjertevarme" et globalt perspektiv. Målet er å bidra til kompetansebygging i Malawi og til å gi helsepersonell i Norge bredere forståelse for helsevesenet i en annen del av verden.


Flere likhetstrekk

HDS har samarbeidet med Nkhoma Mission Hospital i Malawi siden 2010. Nkhoma Mission Hospital ligger i landsbyen Nkhoma om lag 60 km sør for hovedstaden i Malawi, Lilongwe. Haraldsplass Diakonale sykehus og Nkhoma Mission Hospital har flere likhetstrekk, blant annet antall senger og verdigrunnlag.

Tidligere samarbeid

Samarbeid 2010-2015

Haraldsplass Diakonale Sykehus har hatt et 5 års samarbeid med Nkhoma Mission Hospital. Samarbeidet mellom sykehusene er et kompetanseoppbyggingsprosjekt finansiert av Fredskorpset, med fokus på akutt og kritisk syke. Prosjektet bygget på gjensidig utveksling av helsepersonell et år av gangen og ressurspersons utveksling for kortere perioder.


Oppnådd på Nkhoma Mission Hospital:

  • Innføring av triage system på mottaksavdelingen og oppbygging av akuttrom, for å sortere ut de sykeste pasientene for å kunne hjelpe de først.
  • Overvåkningssenger for kritisk syke pasienter på alle avdelinger, for å ha bedre kontroll og overvåking.
  • Recovery rom på kirurgisk avdeling, der de nyoppererte blir observert etter operasjon.
  • Innføring av sjekklister på kirurgisk avdeling for å sikre kvaliteten før, under og etter operasjon.

Hygiene forbedring

  • Redusert spedbarnsdødlighet , på grunn av triage, akuttrom og på grunn av bedre overvåking av de sykeste pasientene.

Større fokus på smertelindring

  • Færre og tryggere overføringer til Kamuzu central Hospital (hovedsykehuset i Lilongwe).

Palliativt prosjekt

Palliativt prosjekt 2016- 2018

Oppstart av nytt prosjekt i Palliasjon (lindrende behandling) mellom Nkhoma Mission Hospital, Lovisenberg Diakonale sykehus og Haraldsplass Diakonale sykehus.

Mål

Målet er å bidra til et ideelt engasjement for helsehjelp i u-land hos de ansatte ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og informere om det viktige arbeidet i Malawi. I tillegg har vi et mål om å publisere artikler om palliasjon i utviklingsland i tidsskrifter, et tema det er skrevet lite om tidligere.

Målet for Nkhoma er kompetansebygging i lindrende behandling. Arbeidet med et palliativt team er startet opp, med hjemmebesøk og med klinikk for lindrende behandling på sykehuset.

Om prosjektet

Palliasjon er et nytt satsningsområde på sykehuset, og behovet for kunnskap om videre oppfølging av alvorlig syke pasienter er stort. Prosjektet er lagt opp med kurs for helsepersonell i grunnleggende palliativ behandling for både sykehuset i Nkhoma, og nærliggende helsesentre. Til våren vil noen fra Nkhoma hospital få muligheten til å hospitere på de to sykehusene i Norge. De vil få en mentor fra Norge som de vil møte igjen og jobbe sammen med i Malawi, og som de vil ha jevnlig kontakt med for å drøfte ulike situasjoner og etiske dilemmaer som de møter på i det palliative arbeidet.

Sertifisering i lindrende behandling

Første kurs i lindrende behandling blei holdt i Nkhoma i november 2016 og 15 deltagere ble sertifisert til å utføre lindrende behandling. Kurset ble godkjent av helsemyndighetene i Malawi, og en representant frå Palliative Care Assosiation of Malawi var tilstede.

Strikkekampanje

Innsamling

Vi samler inn strikketøy til premature og nyfødte i Malawi, for å forebygge sykdom og død.
Temperatur forskjellene varierer gjennom året, og på vinteren, juni, juli og august kan det blir ned mot + 5 grader på kveldene. Husene de fleste bor i, er enkle og kalde og det blir derfor ekstra viktig med godt ulltøy for de minste. 

Lærer de lokale å strikke

Vi tar med oss strikkepinner, heklenåler og garn for å kunne bidra til strikkeopplæring for pasienter som ligger lenge på sykehuset. Flere lokale sykepleiere er ildsjeler i dette arbeidet, og vi ser at interessen for strikking øker. Målet er at pasientene skal aktivisere seg under sykehusoppholdet, og på sikt kan skaffe seg en ekstra inntekt på dette arbeidet. 


Alle som ønsker å bidra med strikking av ulltøy til Nkhoma er hjertelig velkommen.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.